הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

19 ביולי 2017, 2:18 Kaya Bar Yosef מחק את משימה מתוקשבת
19 ביולי 2017, 2:17 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה בחרום 22.12.16
19 ביולי 2017, 2:16 Kaya Bar Yosef מחק את מטלה 15.2
19 ביולי 2017, 2:16 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה בחירום 25/11/15
19 ביולי 2017, 2:16 Kaya Bar Yosef מחק את ארץ ישראל - חלוקה לאזורים גיאוגרפיים
19 ביולי 2017, 2:16 Kaya Bar Yosef מחק קובץ מצורף regions_in_israel.jpg מ-ארץ ישראל - חלוקה לאזורים גיאוגרפיים
19 ביולי 2017, 2:16 Kaya Bar Yosef מחק קובץ מצורף +.png מ-ארץ ישראל - חלוקה לאזורים גיאוגרפיים
19 ביולי 2017, 2:16 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה בחירום 2/3/2017
19 ביולי 2017, 2:15 Kaya Bar Yosef מחק את יצירת חתכי גובה ומפת תבליט לא"י הרחבה לשאלות בעמ' 27 בספר "חוקרים ארץ"
19 ביולי 2017, 2:15 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה מרחוק 23/12/15
19 ביולי 2017, 2:15 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה מרחוק
19 ביולי 2017, 2:15 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה מרחוק במדעים- 23/12/2015
19 ביולי 2017, 2:15 Kaya Bar Yosef מחק את חידון חנוכה
19 ביולי 2017, 2:14 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה מרחוק 23.12.15
19 ביולי 2017, 2:14 Kaya Bar Yosef מחק קובץ מצורף images.jpg מ-למידה מרחוק- שורשים ומשפחות מילים
19 ביולי 2017, 2:14 Kaya Bar Yosef מחק את למידה מרחוק- שורשים ומשפחות מילים
19 ביולי 2017, 2:14 Kaya Bar Yosef מחק את שְׁמוֹת פְּרָקִים יג-יד
19 ביולי 2017, 2:14 Maayan Ziv מחק קובץ מצורף shana_tova_postcard.jpg מ-למידה בחברותא - ברכות ראש השנה – מסורת יהודית וישראלית
19 ביולי 2017, 2:14 Maayan Ziv מחק את למידה בחברותא - ברכות ראש השנה – מסורת יהודית וישראלית
19 ביולי 2017, 2:14 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה בחירום
19 ביולי 2017, 2:14 Kaya Bar Yosef מחק את למידה מרחוק
19 ביולי 2017, 2:13 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה בחירום בשל השלג
19 ביולי 2017, 2:13 Maayan Ziv מחק את חג סוכות שמח
19 ביולי 2017, 2:13 Kaya Bar Yosef מחק את תרגיל למידה בחירום 03/02/2016
19 ביולי 2017, 2:13 Maayan Ziv מחק את 20/11/2016 - תרגיל למידה בחירום

ישנים יותר | חדש יותר