Untitled Post

Post date: Jan 1, 2018 8:37:33 AM

תרגיל למידה בשעת חירום.

1. היכנסו לאתר אופק למשימה "צרופים עם המילה רוח?"

זכרו לכניסה למשימה באתר להזדהות על ידי לחיצה על הכפתור ה"הזדהות אחידה"

    1. הירשמו בטופס הנוכחות בתרגיל ומלאו את פרטיכם. אם מסיבה כלשהי לא הצלחתם למלא את המשימה במועדה או שהתגלה קושי בכניסה ל"אופק" כתבו זאת בטופס הנוכחות.

עבדו בהנאה בהצלחה

שמרית וליאת