Untitled Post

Post date: Feb 7, 2018 10:47:47 AM

תלמידים יקרים,

    1. היכנסו למשימה "מספרים זוגיים ואי זוגיים" באתר אופק ובצעו אותה.

זכרו לכניסה למשימה באתר להזדהות על ידי לחיצה על הכפתור ה"הזדהות אחידה"

בהצלחה

מיכל