Untitled Post

Post date: Feb 7, 2018 10:43:14 AM

למידים יקרים,

    1. היכנסו למשימה "מספרים ואי זוגיים ברצף" באתר אופק.

זכרו לכניסה למשימה באתר להזדהות על ידי לחיצה על הכפתור ה"הזדהות אחידה"

    1. הירשמו בטופס הנוכחות בתרגיל ומלאו את פרטיכם. אם מסיבה כלשהי לא הצלחתם למלא את המשימה במועדה או שהתגלה קושי בכניסה ל"אופק" כתבו זאת בטופס הנוכחות. מיכל