כימיה

מצגת מגמת כימיה

תוכנית הלימודים בכימיה 

תוכנית הלימודים - תשע"ה

תכנית לימודים מותאמת בכימיה (70-30)


קישורים
ספרי לימוד בכימיה 


כיתות י'

  1. בסביבת הכימיה – צעדים ראשונים בלימוד הכימיה ד"ר דבורה יעקבי הוצאת רכס .

כיתות י"א

  1.  יחסים וקשרים בעולם החומרים , המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן
  2.  הכימיה זה בתוכנו , המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן . 
  3. טעם של כימיה , הוצאת הטכניון. 
  4. הכימיה שבינינו- משה זמיר. 3 י"ל, בחינות מתכונת ובגרויות. על פי התוכנית  החדשה . 

כיתות י"ב

  1. אנרגיה בקצב הכימיה , הוצאת הטכניון
  2. ביוכימיה של חלבונים וחומצות גרעין, הוצאת הטכניון  (הקבוצה של ענת)
  3. כימיה מכול וחול: מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה, הוצאת הטכניון. (קבוצה של לאה)
  4. חומר למחשבה לכיתה י"ב אורית מולווידזון וידידה גוטליב בהוצאת דוד רכגולד. תרגילים ופתרונות על פי התכנית החדשה.


יחידת מעבדה


יחידת מעבדה -כללי

דף הזמנת ניסוי

הוראות לכתיבת דוח

הכנת התלקיט - תשע"ה

פעילות חקר וכתיבת הדו"ח

מחוון מוער רמה 1

מחוון מוער רמה 2

משוב יחידת המעבדה

ניסוח שאלות חקר-מצגת

כיצד לשרטט גרף באקסל

הקלדה כימית

ניסויי חקר - שכבת י"ב 
ניסויי חקר - שכבת י"א

מסיסות צבעונית

חומרים ביתיים

קביעת אחוז החומר הפעיל באספרין  

קביעת נוסחת הידראט 


חומצה ובסיס – אספירין 
 ניסויי חקר - שכבת י'

מסת הפופקורן