Kvalitetsledning

Kvalitetsledningssystem för Högskolan på Åland

Besök högskolans webbplats på www.ha.ax

Styrande dokument

Om Högskolan på Åland - vår verksamhet
(presentation av kvalitetsledningssystemet)


Redovisande dokument

Protokoll

Rektorsbeslut

Statistik och nyckeltal

Ekonomiska resultat

Utvärderingar

Intern revision

Extern revision

Fortbildning

Verksamhetsberättelser


Organisationsschema

Masterlista över processdokument

Masterlista över styrande dokument

Masterlista över redovisande dokument

Processgrupper

Författningar

Policyer

Strategier

Planer

Verksamhets- & ekonomiplan

Utbildningsplaner

Utbildningsavtal

STCW


Ansökningsguide 2018
Bedömningsanvisningar
Examensordning
Pedagogisk grundsyn
Reglemente


A. Ledningsprocesser

A.1 Strategisk planering
A.2 Ekonomistyrning
A.3 Uppföljning, utvärdering & utvecklingB. Huvudprocesser

B.1 Examensinriktad verksamhet (Fakulteterna)
B.1.1 Framtagning av utbildningsplan och kursbeskrivningar
B.1.2 Antagning till utbildningsprogram
B.1.3 Genomförande av studierna
    B.1.3.1 Validering
    B.1.3.2 Programkurs - planering & genomförande
    B.1.3.3 Praktik
    B.1.3.4 Examensarbete
B.1.4 Utfärdande av betyg och intyg

B.2 Kursverksamhet (Öppna högskolan)
B.2.1 Kursplanering
B.2.2 Antagning av studerande och fakturering
B.2.3 Genomförande av kurs 
B.2.4 Tentamensservice
B.2.5 Utfärdande av intyg

B.3 Forskning och utveckling (FoU)
B.3.1 Forskning - forskarstudier, meriterings- och kompetensforskning
B.3.2 Utvecklingsprojekt - externfinansieradeC. Stödfunktioner

C.1 Arbetarskydd
C.2 Bibliotek
C.3 Ekonomi
C.4 Faciliteter
C.5 Information & kommunikation
C.6 Internationalisering
C.7 IT
C.8 Personal
C.9 DokumenthanteringKrisberedskapsplan


Mallar & blanketter


Reklamationer