Kvalitetsledning

Kvalitetsledningssystem för Högskolan på Åland

Besök högskolans webbplats på www.ha.ax

Styrande dokument

Om Högskolan på Åland - vår verksamhet
(presentation av kvalitetsledningssystemet)


Redovisande dokument

Protokoll

Rektorsbeslut

Statistik och nyckeltal

Ekonomiska resultat

Utvärderingar

Intern revision

Extern revision

Fortbildning

Verksamhetsberättelser


Organisationsschema

Masterlista

Processgrupper

Författningar
Lag för Högskolan på Åland
Landskapsförordning 51/2009
Landskapslag ÅFS 23/2008
Landskapslag ÅFS 30/2005
Landskapsförordning, ÅFS 91/2016
Landskapsförordning ÅFS 31/2005
Landskapsförordning ÅFS 87/2002
Förordning åländska YH-examina

Verksamhetspolicyer
Alkohol- & drogpolicy
E-postpolicy
IT-policy
Jämställdhetsplan
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Personalpolicy
Samverkan med samhället
Sociala medier
Studerande med funktionshinder
Bemötande av trakasserier

Strategier
HÅ strategi [under arbete]
Biblioteksstrategi 2013-2015
Internationell strategi 2017-2019
Kvalitetsstrategi
Strategi för sociala medier
Strategi för studiehandledning
Strategi för Öppna högskolan

Utbildningsavtal
Utbildningsavtal 2016
Utbildningsavtal 2013-2015
Utbildningsavtal 2009-2011
Utbildningsavtal 2006-2008

Arkivplan
Pedagogisk grundsyn
Personalutvecklingsplan
Reglemente

Verksamhets- & ekonomiplan
VEP 2017
VEP 2016
VEP 2015
VEP 2014
VEP 2013
VEP 2012
VEP 2011
VEP 2010

Utbildningsplaner
Elektroteknik 2006
Elektroteknik 2012
Elektroteknik 2014
Företagsekonomi 2006
Företagsekonomi 2012
Företagsekonomi 2017
Hospitality Management 2008
Hospitality Management 2012
Hospitality Management/Turism och kosthåll 2017
Informationsteknik
Maskinteknik 2008
Maskinteknik 2013
Maskinteknik 2016
Maskinteknik 2017
Sjöfart 2006
Sjöfart 2013
Sjöfart 2017
Vård 2006
Vård 2012
Vård 2016

STCW
STCW 2010 del 1
STCW 2010 del 2
Elektroteknik STCW
Maskinteknik STCW
Sjöfart STCW

Ansökningsguiden
Bedömningsanvisningar
Examensordning

FoU
Forskningspolitisk strategi 2015-2016


A. Ledningsprocesser

A.1 Strategisk planering
A.2 Ekonomistyrning
A.3 Uppföljning, utvärdering & utvecklingB. Huvudprocesser

B.1 Examensinriktad verksamhet (Fakulteterna)
B.1.1 Framtagning av utbildningsplan och kursbeskrivningar
B.1.2 Antagning till utbildningsprogram
B.1.3 Genomförande av studierna
    B.1.3.1 Validering
    B.1.3.2 Programkurs - planering & genomförande
    B.1.3.3 Praktik
    B.1.3.4 Examensarbete
B.1.4 Utfärdande av betyg och intyg

B.2 Kursverksamhet (Öppna högskolan)
B.2.1 Kursplanering
B.2.2 Antagning av studerande och fakturering
B.2.3 Genomförande av kurs 
B.2.4 Tentamensservice
B.2.5 Utfärdande av intyg

B.3 Forskning och utveckling (FoU)
B.3.1 Forskning - forskarstudier, meriterings- och kompetensforskning
B.3.2 Utvecklingsprojekt - externfinansieradeC. Stödfunktioner

C.1 Arbetarskydd
C.2 Bibliotek
C.3 Ekonomi
C.4 Faciliteter
C.5 Information & kommunikation
C.6 Internationalisering
C.7 IT
C.8 Personal
C.9 Dokumenthantering

Krisberedskapsplan


Blanketter och mallar


Reklamationer