PROJEKT EU - PENÍZE SS


DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY 

projektu EU peníze středním školám

 
Číslo projektu           CZ.1.07/1.5.00/34.0583
Název projektu         PODPORA VYUŽITÍ ICT V GYMNAZIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Realizace projektu    30.6.2012 - 29.6.2014

Digitální učební materiály vystavené na těchto stránkách byly vytvořeny v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

ŠABLONA III/2 (VY_32_INOVACE_):
 
ANGLICKÝ JAZYK
 • sada AJ.1: Anglická gramatika
 • sada AJ.2: Rozvoj slovní zásoby úrovní intermediate a upper-intermediate
 • sada AJ.3Rozvoj slovní zásoby úrovní elementary a pre-intermediate
 označení DUM ks /sada témata DUM sady ke stažení 
 AJ.1.1 - AJ.1.20 20 ks seznam_AJ1 SADY III/2 - AJ
 AJ.2.1 - AJ.2.20 20 ks seznam_AJ2SADY III/2 - AJ
 AJ.3.1 - AJ.3.20 20 ks seznam_AJ3 SADY III/2 - AJ


BIOLOGIE
 • sada BI.1: Zoologie
 • sada BI.2: Botanika
 • sada BI.3: Zpracování praktických cvičení z biologie člověka a botaniky
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 BI.1.1 - BI.1.20 20 ks seznam_BI1 SADY III/2 - BI
 BI.2.1 - BI.2.20 20 ks seznam_BI2 SADY III/2 - BI
 BI.3.1 - BI.3.20 20 ks seznam_BI3 SADY III/2 - BI


ČESKÝ JAZYK
 • sada CJ.1: Praktická cvičení k výuce jazyka a slohu
 • sada CJ.2: Česká a světová literatura v příkladech
 • sada CJ.3: Praktická cvičení k výuce literatury
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 CJ.1.1 - CJ.1.20 20 ks seznam_CJ1 SADY III/2 - CJ
 CJ.2.1 - CJ.2.20 20 ks seznam_CJ2 SADY III/2 - CJ
 CJ.3.1 - CJ.3.20 20 ks seznam_CJ3 SADY III/2 - CJ


DĚJEPIS
 • sada DE.1: Dějiny starověku
 • sada DE.2: Dějiny středověku a novověku
 • sada DE.3: Dějiny 20. století
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 DE.1.1 - DE.1.20 20 ks seznam_DE1 SADY III/2 - DE
 DE.2.1 - DE.2.20 20 ks seznam_DE2 SADY III/2 - DE
 DE.3.1 - DE.3.20 20 ks seznam_DE3 SADY III/2 - DE


ESTETICKÁ VÝCHOVA
 • sada EV.1: Praktická cvičení hudebních dovedností
 • sada EV.2: Cvičení základních hudebních dovedností
 • sada EV.3: Souvislosti vývoje umění
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 EV.1.1 - EV.1.20 20 ks seznam_EV1 SADY III/2 - EV
 EV.2.1 - EV.2.20 20 ks seznam_EV2 SADY III/2 - EV
 EV.3.1 - EV.3.20 20 ks seznam_EV3 SADY III/2 - EV


CHEMIE
 • sada CH.1: Obecná a anorganická chemie
 • sada CH.2: Organická chemie
 • sada CH.3: Složení a vlastnosti látek
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 CH.1.1 - CH.1.20 20 ks seznam_CH1 SADY III/2 - CHE
 CH.2.1 - CH.2.20 20 ks seznam_CH2 SADY III/2 - CHE
 CH.3.1 - CH.3.20 20 ks seznam_CH3 SADY III/2 - CHE


INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
 • sada IVT.1: Tvorba prezentací a úprava digitálních fotografií
 • sada IVT.2: Tabulky a grafy
 • sada IVT.3: Typografické zpracování a posuzování věrohodnosti informací
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 IVT.1.1 - IVT.1.20 20 ks seznam_IVT1 SADY III/2 - IVT
 IVT.2.1 - IVT.2.20 20 ks seznam_IVT2 SADY III/2 - IVT
 IVT.3.1 - IVT.3.20 20 ks seznam_IVT3 SADY III/2 - IVT


ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
 • sada ZSV.1: Teorie a praxe státovědy
 • sada ZSV.2: Teorie a praxe práva
 • sada ZSV.3: Teorie a praxe mezinárodních vztahů a ekonomie
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 ZSV.1.1 - ZSV.1.20 20 ks seznam_ZSV1 SADY III/2 - ZSV
 ZSV.2.1 - ZSV.2.20 20 ks seznam_ZSV2 SADY III/2 - ZSV
 ZSV.3.1 - ZSV.3.20 20 ks seznam_ZSV3 SADY III/2 - ZSV


ZEMĚPIS
 • sada ZE.1: Hospodářství a společnost
 • sada ZE.2: Regionální geografie světa
 • sada ZE.3: Regionální geografie Evropy
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 ZE.1.1 - ZE.1.20 20 ks seznam_ZE1 SADY III/2 - ZE
 ZE.2.1 - ZE.2.20 20 ks seznam_ZE2 SADY III/2 - ZE
 ZE.3.1 - ZE.3.20 20 ks seznam_ZE3 SADY III/2 - ZEŠABLONA IV/2 (VY_42_INOVACE_):
 
FYZIKA
 • sada MA.3: Užití grafického znázornění závislostí při řešení úloh
 • sada MA.4: Obecná řešení příkladů z každodenního života
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 MA.3.1 - MA.3.32 32 ks seznam_MA3 SADY IV/2 - FY
 MA.4.1 - MA.4.32 32 ks seznam_MA4 SADY IV/2 - FY


ŠABLONA VI/2 (VY_62_INOVACE_):
 
FINANČNÍ  GRAMOTNOST
 • sada MA.1: Základní úlohy z finanční matematiky
 • sada MA.2: Praktické úlohy z finanční matematiky, statistiky a posloupností
označení DUM ks /sada témata DUM sada ke stažení 
 MA.1.1 - MA.1.20 20 ks seznam_MA1 SADY VI/2 - FIN. GRAMOTNOST
 MA.2.1 - MA.2.20 20 ks seznam_MA2 SADY VI/2 - FIN. GRAMOTNOST

                                             ŠABLONA VI/3:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků SŠ

Tři pedagogové školy se zúčastnili celkem šesti školení směřujících k podpoře výuky finanční gramotnosti žáků. Na základě vlastních zkušeností, obohaceni o nové metodické poznatky poté vytvořili vzdělávací materiály pro podporu výuky matematické gramotnosti žáků. 
Veškeré materiály z absolvovaných školení jsou k dispozici na školní síti v sekci předmětové komise matematiky ostatním zájemcům z řad pedagogického sboru.
Z důvodu velkého zájmu pedagogů o tuto problematiku zajistil Mgr. Ondřej Syrovátka nad rámec této šablony přednášku specialisty na finanční matematiku PhDr.  Marka Šulisty z ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro všechny zájemce z řad pedagogického sboru školy.Všechny DUMy jsou zveřejněny pod licencí Creative Common (Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko, CC BY-NC-SA 3.0).

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.