Základní informace

  • ZA se vyučuje ve čtvrtém ročníku osmiletého gymnázia po 2 hod. týdně
  • ZA poskytuje žákům prostředek k racionalizaci práce při studiu i v zaměstnání
  • žáci se naučí psát na klávesnici hmatovou metodou
  • výuka je prováděna na PC pomocí počítačového programu ATF
  • v závěru se žáci seznámí se základy stylizace a úpravy úředních a osobních dopisů