Slang studentůNázev projektu/ téma projektu

 Slovník  současné mládeže       

 

Stručný popis projektu

 Zmapování úrovně a slovní zásoby současných teenagerů za přispění jejich osobní zkušenosti, kontaktů s vrstevníky a internetu

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

 a) Postihnout kvantitu i kvalitu vyjdařování současné mládeže

b) Vytvořit prezentaci/slovník dnešních teenagerů

c) Porovnat rozdíl ve vyjadřování mezi současnou generací (studenti) a předcházející (rodiče)

d) Vytvořit překlad části slovní zásoby do anglického jazyka

e) Vyhotovit test (pro generaci dnešní i přecházející) z uvedeného slovníku


Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 ČJ - L. Kodym, V. Drábková

 AJ - S. Grafková, V. Drábková

Učivo

Lexikologie

Obohacování slovní zásoby

Časová dotace

 Březen -  listopad2013

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 II. G/III.G, II.A/III.a, sexta/septima

Prostorová organizace

 Kmenová učebna

 Učebna s dataprojektorem

Organizace řízení a učební činnosti

 Skupinová i individuální práce zs koordinace jednotlivých vyučujících

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 a) Sdělení záměru projektu žákům

 b) Stanovení jednotlivých podoblastí výzkumu

 c) Sumarizace informací

 d) Zhotovení prezentace

 

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

 Viz prezentace a připojený seznam anglismů

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Projekt není považovaný za ukončený, sběr a rozšiřování bude nadále pokračovat. Cíle - vytvoření omezeného slovníku studentské slangu a prezentace - bylo dosaženo. Studenty sběr bavil, pracovali, aniž museli vyvinout nějaké velké úsilí, vlastně jsou sami sobě studnicí nápadů a výrazů.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

1) Využití pobytu zúčastněných studentů ve Velké Británii v dubnu 2013

2) Při rozšiřování projektu (resp. objemu slovníku) nutno počítat se širokým spektrem respondentů, protože dochází k získávání stejných slov

3) Nesplnění testu ze zachycené slovní zásoby pro "starší" generaci; počítá se s doplněním

Popis inovativních kroků v projektu

1) Paralelní zmapování studentského slangu v českém a anglickém jazyce

2) Zajímavé ozvláštnění učiva o lexikologii

3) Studenti pracovali s běžně dostupným "materiálem", který se jich bezprostředně týká


Vypracoval/a

 L. Kodym

Komentáře zúčastněných kolegů