Vyhodnocení Dlouhodobé praktické úlohy Přírodovědné ligy 2019/2020

přidáno: 19. 12. 2019 21:52, autor: Josef Křeček

V dlouhodobé praktické úloze měli naši soutěžící na deseti vybraných výrobcích, převážně potravinářských, zjistit, nakolik se na obalu deklarovaná hmotnost výrobku liší od hmotnosti skutečné, kterou získáme jako celkovou hmotnost výrobku, od které odečteme hmotnost obalu.

Za provedení každého měření získali naši soutěžící 2 body a za jeho správné zpracování (výpočet odchylky deklarované a skutečné hmotnosti v procentech) pak další 3 body. Nejvýše však mohli získat 50 bodů. Pokud tedy testovali více než 10 výrobků, počítalo se jen těch 10.

A jak to dopadlo? To je otázka, na kterou můžeme nahlížet ze dvou pohledů: 1. Jak dopadli naši soutěžící? 2. Jak je to s poctivostí výrobců?

Nejprve odpověď na první otázku:

50 bodů získali: Mariana Horáková (prima),  František Svoboda (prima), Tereza Tegelová (prima), Matyáš Vitvar (prima), Jindřich Horák (tercie), Erik Pfeifer (tercie), Kryštof Vitvar (tercie), Jakub Svoboda (kvinta), Matěj Tegel (sexta) a Radim Cimbál (septima).

47 bodů získali: Veronika Bajerová (prima), ), Naděžda Choutková (prima),  Nikola Holubová (sekunda),  Tereza Kyselová (tercie), Matěj Choutka (kvarta).

44 bodů získali: Michal Pavelec (prima), Matěj Pavelec (kvarta), František Vaněk (kvinta).

29 bodů získaly Veronika Janků a Lucie Nezbedová (obě sekunda).

Celkem se tedy do premiérové praktické úlohy v historii Přírodovědné ligy zapojilo 20 soutěžících.

A jak dopadli výrobci? Možná překvapivě dobře! Ze 134 testovaných výrobků nás výrobce ošidil jen ve 30 případech. U osmi vzorků odpovídala skutečná čistá hmotnost výrobku na desetinu gramu přesně hmotnosti deklarované na obalu a v plných 96 případech (což je téměř 72 %) se výrobce „ošidil“ sám, tedy skutečná hmotnost je vyšší než deklarovaná. Pro zajímavost nejvyšší zjištěná odchylka ve prospěch spotřebitele byla +7,4 %, v jeho neprospěch pak -10,4 %. O které výrobky šlo, diskrétně neuvádím.

Praktická úloha byla pro soutěžící jistě zajímavá a tak si za rok dáme zase nějakou jinou.

 

                                                                                                                                Josef Křeček

Comments