Základní informace

Předmět německý jazyk je vyučován ve specializovaných učebnách vybavených audiovizuální technikou. Třída je vždy dělena na dvě skupiny (zpravidla pokročilých a začátečníků). Výuka německého jazyka je zařazována od sekundy víceletého gymnázia či prvního ročníku čtyřletého gymnázia v časové dotaci 3 hodin týdně. Do výuky jsou vhodně zařazovány autentické poslechové i písemné texty tak, aby bylo postupně dosaženo schopnosti porozumění cizímu textu v mluvené i psané formě.