Moje podnikáníNázev projektu/ téma projektu

Moje podnikání


Stručný popis projektu

Žáci mají za úkol zamyslet se ve své práci nad tím, pokud by chtěli vlastnit svůj vlastní podnik, jaký produkt by chtěli vyrábět nebo jakou službu poskytovat. Dále nad tím, jaké schopnosti a dovednosti mají nebo chtějí získat, aby bylo jajich podnikání úspěšné a jaké kroky musí učinit pro zahájení činnosti podniku. Také musí uvažovat o tom, kam by podnik umístili a proč a jaké podnikové organizaci by dali přednost. Rovněž musí uvažovat o minimalizaci rizik.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Cílem této samostatné práce je, aby si žáci uvědomili podstatu a principy podnikání a zvážili možná rizika, posoudili příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady a realitu tržního prostředí.
Zároveň žáci prokáží, že si osvojili matematické postupy při řešení praktických úloh v životních situacích z ekonomické oblasti.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Matematika
RNDr. Jana Vašková
2014/2015 Mgr. Tomáš Dočekal
2015/2016 Mgr. Jana Žižková

Učivo

Základy ekonomie - založení podniku
Matematika - úrokování

Časová dotace

prosinec 2013 - únor 2014
prosinec 2014 - únor 2015
prosinec 2015 - ůnor 2016

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

Čtvrtý ročník gymnázia
počet studentů - 28
2014/2015 - 30
2015/2016 - 31
osmý ročník osmiletého gymnázia
počet studentů - 23
2014/2015 - 21
2015/2016 - 17

Prostorová organizace

Základní učební látka probrána ve škole, samostatná práce vypracována doma.

Organizace řízení a učební činnosti

Samostatná práce

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

V předmětech Základy ekonomie a matematika byla probrána látka potřebná pro vypracování samostatné práce.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

Prezentace

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Žáci prokazují ve svých projektech dobré inovativní nápady ohledne podnikatelského záměru. Ne vždy jsou ale jejich představy o financování podnikatelských záměrů reálné.
Ve školním roce 2014/2015 si žáci vyzkoušeli také vzájemné ohodnocení projektů ve stylu televizního pořadu Den D, s tím rozdílem, že každý měl pouze fiktivní částku 100.000 Kč, které mohl věnovat ostatním projektům, ať už vcelku nebo bylo možné částku rozdělit mezi více projektů. Vyhrál vždy projekt, který obdržel nejvyšší částku.
Ve školním roce 2015/2016 žáci nechtěli hodnotit po skončení všech prezentací navzájem své projekty. Po prezentaci jednotlivých projektů měli ale ke svým spolužákům dopňující dotazy, které prezentující zodpovídali.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Ne všechny třídy jsou natolik soutěživé, aby žáci byli ochotni si navzájem projekty ohodnotit. Žáci to zdůvodňují tím, že si např. nechtějí rozlobit své kamarády.
Velká většina projektů ve školním roce 2015/2016 byla velmi pěkná a případně i realizovatelná.

Popis inovativních kroků v projektu


Vypracoval/a

Ing. Jindřiška Dubnová

Komentáře zúčastněných kolegů

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments