Základní informace

Předmět Matematika se vyučuje v 1. – 8. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Časová dotace předmětu je v 1. – 7. ročníku osmiletého gymnázia 4 hodiny týdně, v 8. ročníku osmiletého gymnázia 3 hodiny týdně. Na čtyřletém gymnáziu se matematika vyučuje v 1. – 3. ročníku 4 hodiny týdně, v 4. ročníku 3 hodiny týdně.

Kromě toho mají žáci možnost zvolit si jako volitelný předmět Matematický seminář, a to ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 7. a 8. ročníku osmiletého gymnázia, vždy po 2 hodinách týdně.

Obsahově probíhá výuka matematiky ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).