Cílem předmětu je umožnit vybraným žákům se zájmem o matematiku důkladnější přípravu v matematice pro studium na vysoké škole zaměřené především na obory pedagogické se specializací na matematiku. Předmět Matematický seminář se vyučuje na SOŠPg ve 3. a 4. ročníku. Časová dotace předmětu je v obou ročnících 1 hodina týdně. Obsahově probíhá výuka předmětu dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).Obsah učiva:

ROVNICE A NEROVNICE (třetí ročník)

  • grafické řešení lineárních a kvadratických rovnic a nerovnic
  • rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
  • rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
  • rovnice s neznámou pod odmocninouFUNKCE (čtvrtý ročník)

  • exponenciální funkce
  • logaritmická funkce
  • logaritmické a exponenciální rovnice
  • goniometrické funkce
  • goniometrické rovnice