Ceny stravného ve školní jídelně platné od 1.4.2019

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu ( ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny ) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD   ( studenti  11  -  14 let )                   29,- Kč (finanční normativ na potraviny)

OBĚD   ( studenti  15  a více let )                 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)


CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA                       25,- Kč  (16,- snídaně + 9,- Kč přesnídávka

                                                                               finanční  normativ na potraviny)

OBĚD                                                       30,- Kč  (finanční normativ na potraviny)

 

VEČEŘE + II.VEČEŘE                              32,- Kč  (22,- Kč + 10,- Kč  II. večeře finanční normativ na potraviny)                                                                               

SVAČINA                                                 10,- Kč (finanční normativ na potraviny)

CELKEM                                                  97,- Kč

 

Způsob placení stravného

Platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu),

možno také zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, u vedoucí ŠJ zjistit částku k zaplacení

a složit na účet jídelny 78-8509160257/0100.

 

Termín placení stravného

  • příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc
  • složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři ŠJ
  • předložit doklad o zaplacení, nejdéle do posledního dne v měsíci do 11.h

 

Při nezaplacení stravného v daném termínu

  • přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
  • složenkou, převodem- do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

 

Přihlašování a odhlašování stravy

  • stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne
  • osobně – v kanceláři ŠJ
  • telefonicky -  na tel. č.  493721321    734490926
  • přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM
  • pomocí internetu, na stránkách školy www. gymnp.cz