Pro  4. ročník SOŠPg

 

Učivo je tvořeno těmito základními okruhy :

1.     Pěvecké dovednosti a návyky

2.     Sbormistrovství a vedení malé hudební skupiny

3.     Metodika hudební výchovy a práce se sborem a hudební skupinou

4.     Hra na hudebních nástrojích

5.     Hudebně pohybové formy

6.     Prohlubování znalostí dějin hudby v rozboru děl v jednotlivých obdobích

 

 časová dotace: 1 hodina týdně