Holidays2getherNázev projektu/ téma projektu

Holidays2gether
Slavíme svátky společně

Stručný popis projektu

Vybraní žáci Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace ve věku 14 -18 let a žáci VTI Sint Lukas z belgického Menenu ve věku 14-15 let se zúčastní ve dnech 22. 2. 2015 až 26. 2. 2015 druhé části výměnného pobytu v Nové Pace.

V přípravné fázi projetku žáci zpracují  formou prezentací jaké svátky a jak se slaví v Belgii a České republice. Během přípravné fáze komunikují prostřednictvím ICT.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

- Procvičení a zlepšení jazykových dovedností, obohacení slovní zásoby, zvládnutí nových frází a zlepšení schopnosti reagovat v cizím jazyce (studenti budou komunikovat Anglicky a Německy)

- Získání nových technických, zeměpisných, historických a kulturně-společenských vědomostí a souvislostí

- Poznání kulturních zvyklostí belgických a českých rodin,

- Utvrzení mezinárodních kontaktů

- Předání vlastních zkušeností a vědomostí

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

IKT, AJ, ZSV, TV, HV, VV, D

ZIZ, KNA, CHR, LEL, KRA

Učivo

Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Časová dotace


Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

Vybraní žáci školy (15 žáků, 14-20 let)

Základní znalosti z AJ. Základní znalost práce s PC

Prostorová organizace

Učebna IVT, exkurze v rámci Královéhradeckého a Středočeského kraje

Organizace řízení a učební činnosti

Řízené konzultace, samostatná domácí práce. Tvorba prezentace na téma Svátky a jak je slavíme, práce probíhala nejprve individuálně a pak ve skupinách složených z českých a belgických žáků.

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)


Leden 2015-

Editace účastníků

- Cenová kalkulace, zajištění finančních prostředků

- Spolupráce na přípravě akce s belgickou stranou

- Vytvoření webových stránek projektu

- Rozdělení studentů obou států do skupin, zadání témat (svátků) ke zpracování prezentace v AJ

Únor 2015

- Vytvoření mezinárodních skupin, pomocí vzdálené komunikace hledání stejných a rozdílných způsobů slavení svátků

- Příprava na pobyt belgických partnerů v ČR

22.2.2015 – 27.2.2015

- Týden výměnného pobytu

Březen - Duben 2015

- Zhodnocení akce

- Výstupy žáků


Výměnný týden:

Vybraní žáci Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace v počtu 13 žáků ve věku 14 -18 let a žáci VTI Sint Lukas z belgického Menenu v počtu 13 žáků ve věku 14-15 let se zúčastnili ve dnech 22. 2. 2015 až 27. 2. 2015 druhé části výměnného pobytu v Nové Pace.

V této části projektu přijeli studenti z belgické školy na týden do Nové Paky. Program nesl mezinárodní název „Holidays2gether“ volně přeloženo „Slavíme svátky společně“. Z toho plynulo i dílčí téma projektu, které bylo průběžně začleňováno do připravovaných aktivit formou různých diskuzí, her, tvorby prezentací atp. Na tento projekt jsme získali certifikát
e-Twinning Label a dotaci z Krajského dotačního programu
Volnočasové aktivity.

V duchu tématu projektu „Holidays2gether“ v přípravné fázi projektu čeští i belgičtí studenti vytvořili prezentace na téma svátků a způsobů jejich slavení v obou státech.

Během výměnného týdne žáci vytvořili podle vybraných svátků česko-belgické dvojice a v nich pak prodiskutovali a do již připravené prezentace přidali informace o tom, které svátky, zvyky se liší a co probíhá stejně.

Na závěr výměnného pobytu proběhla finální prezentace všech svátků. S tímto tématem byla spojena také návštěva výrobny vánočních ozdob v Jičíně. Zde krom toho, že se belgičtí žáci dozvěděli další informace o oslavách Vánoc v ČR, měli možnost navštívit výrobnu skleněných ozdob (HAN Jičín), která patří k české tradici. Belgičtí i naši žáci si zde na závěr exkurze dotvořili vlastní vánoční ozdobu.

Protože VTI Sint Lukas je technické lyceum, zahrnuli jsme na přání našich belgických partnerů do programu také návštěvu mladoboleslavské Škodovky, Autogalerie Vitvar v Nové Pace, firmy Kobit v Jičíně a Hasičů města Nová Paka. A abychom se rozvíjeli nejen duševně ale i tělesně, mezi aktivitami byla návštěva bazénu v Jičíně a Ski areálu v Nové Pace.

Žáci po návratu zhodnotí výměnný pobyt formou slohové práce.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)


web, prezentace, evaluace projektu formou slohové práce (každý student individuálně)
Stránky projektu
Článek o projektu na webu

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)


Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)


Popis inovativních kroků v projektu


Vypracoval/a

 Jana Žižková

Komentáře zúčastněných kolegů