Free timeNázev projektu/ téma projektu

 Free time

 volný čas

Stručný popis projektu

Zprostředkování přehledu o trávení volného času školáků v Čechách a ve Velké Británii

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

 Pochopení důležitosti smysluplného trávení volného času

Zjišťování rozdílných / shodných volnočasových aktivit v Čechách a ve Velké Británii

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 Občanská výchova - Marián Klapka

Anglický jazyk - Vlasta Drábková, Radka Ponikelská

Učivo

 Volný čas

Časová dotace

4 týdny

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 Prima (22 žáků). Základní znalosti z AJ.

Prostorová organizace

 Třída

Organizace řízení a učební činnosti

 Příprava v hodinách OV a AJ. Tvorba a vyhodnocování dotazníku. Práce s dotazníkem doma i ve škole.
Práce s internetem při hodině Aj- zjišťování informací na webu (v angličtině)

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 říjen- přípravné práce, tvorba a vyplňování dotazníku, vyhodnocování dotazníku, předklad dotazníku do AJ a porovnání s trávením volného času britských školáků.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

 dotazník

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

 

Popis inovativních kroků v projektu

 

Vypracoval/a

 Marián Klapka

Komentáře zúčastněných kolegů