DýňáciNázev projektu/ téma projektu

Dýňáci

Stručný popis projektu

Při hodinách Vv a Čj se budou žáci věnovat tématu rodina. Ve Vv vytvoří z přinesených přírodnin (základ dýně) různé postavy, ve skupinách se dohodnou na jejich vzájemných vztazích a v Čj vytvoří příběh rodin či jednotlivců. 

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Propojí stránku verbální, výtvarnou i emocionální.
Vv - vyzkouší "myslet v materiálu", realizovat nápad
Čj -
 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Vv - Kateřina Krausová, Šárka Horáková
Čj - Vlasta Drábková

Učivo

Vv - prostorová práce s přírodninami, instalace do prostoru
Čj - 

Časová dotace

3 týdny

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

prima 

Prostorová organizace

Vv - učebna Vv
Čj - kmenová třída

Organizace řízení a učební činnosti

Vv - společné vysvětlení výtvarných možností práce s materiálem, vlastní tvořivá činnost žáků
Čj - 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

Vv - motivace (rodina, vztahy), vysvětlení pracovních postupů, vlastní práce, zhodnocení
Čj - 

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

Vv - reálné figurky z dýní, společná instalace ve vestibulu školy
Čj - 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Vv - společné hodnocení, zjištění, jak postup realizovat vhodněji
Čj - 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

VV - žáky práce bavila, na hodinu přišli připraveni (vhodný materiál),  někteří "poněkud "zápasili"  v oblasti manuální zručnosti, v důsledku byla všechna kriteria splněna 
Čj - 

Popis inovativních kroků v projektu

Vv - žáci dostali naprostou volnost ve výtvarném vyjádření, někteří nejsou na tento přístup zvyklí, stále očekávají souhlasný postoj pedagoga

Vypracoval/a


Šárka Horáková
Vlasta Drábková

Komentáře zúčastněných kolegů