Základní informace

Základní informace: Chemie na naší škole je předmět s dvouhodinovou dotací.

Na osmiletém gymnáziu začíná v tercii, končí v septimě ( v oktávě pouze seminář).

Dotace hodin: 2 hodiny týdně, v sextě 3 hodiny (zde se konají pravidelně laboratorní cvičení)

Na čtyřletém gymnáziu po 2 hodinách, ve 2.G dotace 3 hodiny (laboratorní cvičení)

Součástí předmětu jsou nepravidelná laboratorní cvičení (3-4x ročně)

S výukou chemie končíme ve 3. ročníku, ve čtvrtém již pouze seminář (stejné jako na osmiletém)