Domovská stránka

Předmět anglický jazyk je vyučován ve specializovaných učebnách vybavených audiovizuální technikou.

Třída je vždy dělena na dvě skupiny. Výuka anglického jazyka je zařazována od primy víceletého

gymnázia či prvního ročníku čtyřletého gymnázia v časové dotaci 3-4 hodiny týdně.

Do výuky jsou vhodně zařazovány autentické poslechové i písemné texty tak, aby bylo postupně

dosaženo schopnosti porozumění cizímu textu v mluvené i psané formě.