ЕГЭ‎ > ‎

Английский язык

    Раздел 1.   А У Д И Р О В А Н И Е

  Вариант 1
 Вариант 2
 
 Задание 1Задание 1
 
 Задание 2Задание 2
 
 Задание 3Задание 3
  
   Раздел 2.   Ч Т Е Н И Е


 Вариант 1
 Вариант 2
Вариант 3
Задание 1
Задание 1
Задание 1
Задание 2
Задание 2
Задание 2
Задание 3
Задание 3
 

 
    Раздел 3.   Г Р А М М А Т И К А    и     Л Е К С И К А


 Вариант 1
Вариант 2
 
 Задание 1
Задание 1
 
 Задание 2
Задание 2 
 Задание 3
Задание 3
 


 
  Раздел 4.   П И С Ь М О


 
 
   Раздел 5.   У С Т Н А Я    Ч А С Т Ь


 Вариант 1
Вариант 2
 
 Задание 1
Задание 1 
 Задание 2
Задание 2
 
 Задание 3
Задание 3
 
 Задание 4Задание 4