Základní informace

Tento projekt je financován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR v rámci programu EU peníze středním školám

Název projektu:
Využijme ICT pro kvalitnější výuku
Let"s use ICT for quality teaching

Trvání projektu:
2. května 2012 - 1. května 2014

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.

Vybrané klíčové aktivity:
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol

Výstupy:
jednodenní metodický kurz pro 8 učitelů cizích jazyků
14 denní kurz jednoho učitele cizího jazyka v zahraničí
64 odučených hodin v rámci nového předmětu Ovládání klávesnice vyučovaného v předmětu Svět práce ve třídě 2A
18 sad digitálních učebních materiálů (po 20 DUMech)
dva jednodenní kurzy finanční gramotnosti pro 10 učitelů

Členění do skupin pro klíčovou aktivitu
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
V rámci předmětu Svět práce pro třídu sekunda byla vytvořena jeho nová náplň - výuka ovládání klávesnice a psaní všemi deseti. Žáky třídy jsme rozdělili do dvou skupin, jediným kriteriem byla dostupnost počítače v domácím prostředí. Ve skupině B jsou žáci, kteří mají doma počítač k dispozici kdykoli potřebují, u nich se předpokládá rychlejší tempo výuky. Ve skupině A jsou žáci, kteří mají omezený přístup k počítači či se s ním musí dělit s ostatními členy domácnosti.