Vytvořené DUMy

Na Gymnáziu Lanškroun učitelé vytvořili v rámci projektu digitální učební materiály v předmětech uvedených v tabulce. 

Kliknutím na konkrétní tematickou oblast se zobrazí jmenný seznam všech materiálů. 
Kliknutím na jméno vzdělávacího oboru mají učitelé Gymnázia Lanškroun přístup ke všem materiálům.
Pro učitele jiných škol než je Gymnázium Lanškroun jsou konkrétní materiály dostupné na vyžádání na e-mailu autora. 

Vzdělávací obor (předmět) Ročník      Tematická oblast Autor
Informatika První ročník čtyřletého gymnázia (kvinta osmiletého gymnázia) Informatika a informační a komunikační technologie Dagmar Flídrová
Informatika 2 Druhý ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Google Apps pro vzděláváníDagmar Flídrová
Německý jazykDruhý ročník čtyřletého gymnáziaGramatické kategorie
Petr Mareš
Dějepis Čtvrtý ročník osmiletého gymnázia Moderní dobaRenata Bočková
FyzikaPrvní ročník čtyřletého gymnázia (kvinta osmiletého gymnázia)MechanikaTomáš Krisl
Fyzika IIDruhý ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Termodynamika a vlastnosti látekTomáš Krisl 
BiologieČtvrtý ročník osmiletého gymnázia GeologieMarkéta Stasiowská
Biologie 2 První ročník čtyřletého gymnázia (kvinta osmiletého gymnázia)Biologie rostlin, biologie hubIvo Toncr 
ChemieTřetí ročník osmiletého gymnáziaAnorganická chemie binárních sloučeninMartina Vašíčková 
Anglický jazykTřetí ročník osmiletého gymnáziaSvátky a tradice anglicky mluvících zemíZorka Plotzerová 
Český jazykPrvní až čtvrtý ročník osmiletého gymnáziaPravopisDana Moravcová
Seminář z dějin kulturyPrvní až čtvrtý ročník čtyřletého gymnázia  Dějiny kultury Helena Hejlová 
Zeměpis IPrvní ročník osmiletého gymnázia (prima)Planeta Země, Kartografie (Úvod do studia zeměpisu)Jan Růžička 
Zeměpis IIPrvní ročník čtyřletého gymnázia (kvinta osmiletého gymnázia) Voda na Zemi Zdeněk Duffek
Zeměpis IIIPrvní ročník čtyřletého gymnázia (kvinta osmiletého gymnázia) Obyvatelstvo a sídla Zdeněk Duffek
Hudební výchova Třetí a čtvrtý ročník osmiletého gymnázia Romantismus v hudbě Jaroslava Havlíčková 
Hudební výchova 2 Třídy nižšího gymnázia (prima až kvarta)Hudební teorie - hudební formy Jaroslava Havlíčková  
Matematika Čtvrtý ročník osmiletého gymnázia, první a třetí ročník čtyřletého gymnázia (kvinta a septima osmiletého gymnázia) Soustava rovnic Naděžda Vlčková 

Comments