Domovská stránka

Občanské sdružení Gymnázia Vyškov se ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 13064 v březnu 2016 usnesením ze dne 1. 4. 2016 přeregistrovalo na Spolek Gymnázia a SOŠZE Vyškov. Charakter a funkce spolku zůstávají stejné jako charakter a funkce sdružení.