Univerzita třetího věku

Aktuálně  -    P ř i h l á š k y     pro nový akademický rok  -   2018-19 uzavřeny.

Univerzita třetího věku -  U3V  je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání.

Nabízí zájmové studium zejména občanům seniorského věku  -    i n f o r m a c e    

Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vys. školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustnovení.

Gymnázium a SOŠZE Vyškov se stala pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně

a rozhodla se nabídnout  kromě středoškolského studia i vzdělávání dospělých  - o r g a n i z a c e   s t u d i a

Obsahová náplň jednotlivých semestrů studia  =>  rozvrh    1. ročníku   a rozvrh    2. ročníku  (změna vyhrazena)  
 

 Hurá na prázdniny     -  skončily přednášky 1.akademického roku 2017-18
  
 
ĉ
Hana Jelínková,
27. 4. 2018 1:59
Ċ
Hana Jelínková,
28. 1. 2018 6:51
ĉ
Hana Jelínková,
12. 2. 2018 2:30
Ċ
Hana Jelínková,
28. 1. 2018 7:08
Ċ
Hana Jelínková,
14. 2. 2017 9:29
Ċ
Hana Jelínková,
28. 1. 2018 6:58
Comments