Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku -  U3V  je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání.

Nabízí zájmové studium zejména občanům seniorského věku  - i n f o r m a c e 

Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vys. školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustnovení.

Gymnázium a SOŠZE Vyškov se stala pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně

a rozhodla se nabídnout  kromě středoškolského studia i vzdělávání dospělých - o r g a n i z a c e  studia .

Obsahová náplň jednotlivých semestrů studia  =>  rozvrh 1.ročníku a rozvrh 2.ročníku      Doplňující   i n f o r m a c e   pro akademický rok 2017-2018 .Ċ
Hana Jelínková,
6. 4. 2017 12:20
Ċ
Hana Jelínková,
8. 3. 2017 0:19
ĉ
Hana Jelínková,
20. 11. 2017 5:16
ĉ
Hana Jelínková,
5. 3. 2017 4:50
Ċ
Hana Jelínková,
14. 2. 2017 9:29
Ċ
Hana Jelínková,
5. 3. 2017 5:17
Ċ
Hana Jelínková,
18. 9. 2017 4:08
Ċ
o U3V.pdf
(659k)
Hana Jelínková,
5. 3. 2017 11:07
Comments