Univerzita třetího věku

Přihláška     pro akademický rok 2021/22 (součástí Přihlášky je Souhlas se zpracováním osobních údajů)

Nabídka             studia pro akademický rok 2021/22   +   předběžná obsahová náplň jednotlivých ročníků    

                                             1.ročník      2. ročník

    

"  Těšíme se na Vás " -   video   https://youtu.be/fvsbOiZPxR4    informace, nabídka                           


 ! !  UPOZORNĚNÍ :   V případě nepříznivé epidemiologické situace a při omezení prezenční formy výuky budou  plánované přednášky předkládány prostřednictvím video přednášek a prezentací (odkaz na  youtube                                 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium a SOŠZE Vyškov , p. o. se stala pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně 

 a rozhodla se nabídnout  kromě středoškolského studia i vzdělávání dospělých - organizace studia 

Univerzita třetího věku - U3V  je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání

Nabízí zájmové studium zejména občanům seniorského věku  - informace

Obsahová náplň jednotlivých ročníků          1.ročník       2.ročník

Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vys. školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.A K T I V I T Y    U3V    ....
 
Promoce  15. 5. 2019                                       fotobanka   

Skončily přednášky        / květen 2018/                 hurá na prázdniny    
 

Podřízené stránky (2): o U3V U3V v době pandemie
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:58
Ċ
Hana Jelínková,
22. 4. 2020 0:24
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:59
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:56
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:57
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:58
ĉ
Hana Jelínková,
27. 4. 2018 1:59
Ċ
Hana Jelínková,
4. 4. 2019 1:15
ĉ
Hana Jelínková,
19. 11. 2019 4:03
Ċ
Hana Jelínková,
19. 11. 2019 4:05
Ċ
Hana Jelínková,
30. 1. 2021 3:32
ĉ
Hana Jelínková,
29. 6. 2021 9:03
Ċ
Hana Jelínková,
29. 6. 2021 9:04
ĉ
Hana Jelínková,
22. 6. 2021 2:46
Ċ
Hana Jelínková,
22. 6. 2021 2:49
Ċ
Hana Jelínková,
21. 4. 2020 12:52
Ċ
Hana Jelínková,
30. 5. 2021 2:49
Ċ
Hana Jelínková,
19. 2. 2020 11:49
Ċ
Hana Jelínková,
22. 4. 2020 0:03
Ċ
Hana Jelínková,
15. 4. 2020 0:17
ĉ
Hana Jelínková,
30. 5. 2021 2:47
ĉ
Hana Jelínková,
30. 5. 2019 4:01
ą
Hana Jelínková,
30. 1. 2021 3:15
ĉ
Hana Jelínková,
15. 4. 2020 1:03
ĉ
Hana Jelínková,
15. 4. 2020 1:01
ĉ
Hana Jelínková,
19. 2. 2020 12:01
Ċ
Hana Jelínková,
19. 2. 2020 12:02
Ċ
Hana Jelínková,
29. 6. 2021 8:59
Comments