Univerzita třetího věku

 * *        Akademický rok 2022/2023       *

Přihláška            pro  2022/23   (tištěná podoba)     E - přihláška     (elektronická podoba)


organizační  Informace 

Nabídka studia pro akad. rok 2022/23   +  obsahová náplň jednotlivých ročníků 

1. ročník     zimní +letní semestr

2. ročník     zimní + letní semestr                


2022 Promoce + závěr přednášek            info   a  fotogalerie

2022 Terénní cvičení + fotostřípky z přednášek v 21/22   - připravuje se...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium a SOŠZE Vyškov , p. o. se stala pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně v roce 2017 

 a rozhodla se nabídnout  kromě středoškolského studia i vzdělávání dospělých - organizace studia 

Univerzita třetího věku - U3V  je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání

Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vys. školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.


Promoce  15. 5. 2019                                       fotobanka   

 

Podřízené stránky (2): o U3V U3V v době pandemie
Ċ
Hana Jelínková,
8. 5. 2022 0:39
Ċ
Hana Jelínková,
28. 4. 2022 23:40
ĉ
Hana Jelínková,
30. 5. 2021 2:47
Ċ
Hana Jelínková,
28. 4. 2022 23:40
Ċ
Hana Jelínková,
8. 5. 2022 2:36
Ċ
Hana Jelínková,
21. 9. 2022 5:13
Ċ
Hana Jelínková,
21. 9. 2022 5:13
Ċ
Hana Jelínková,
8. 6. 2022 1:55
Ċ
Hana Jelínková,
8. 5. 2022 0:46
Comments