Univerzita třetího věku

Přihláška                  pro akademický rok 2020/21 ( součástí Přihlášky je Souhlas se zpracováním osobních údajů)

Nabídka studia   pro akademický rok 2020 / 21 

pro posluchače:  U3V v době pandemie - studium/volný čas -  nejrůznější články, videa, aktivity

časopisy Povzbuzení:   nejrůznější články, rady, informace, testy, cvičení, návody...pro Vás    

Povzbuzení 1

Povzbuzení 2      

Povzbuzení 3     

Povzbuzení 4

Povzbuzení 5      

Povzbuzení 6

Gymnázium a SOŠZE Vyškov se stala pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně  

Obsahová náplň jednotlivých ročníků          1.ročník       2.ročník

 a rozhodla se nabídnout  kromě středoškolského studia i vzdělávání dospělých - organizace studia 

Univerzita třetího věku - U3V  je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání

Nabízí zájmové studium zejména občanům seniorského věku  - informace

Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vys. školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustnovení.A K T I V I T Y    U3V    ....
 
Promoce  15. 5. 2019                                       fotobanka   

Skončily přednášky        / květen 2018/                 hurá na prázdniny    
 
Podřízené stránky (2): o U3V U3V v době pandemie
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:58
Ċ
Hana Jelínková,
22. 4. 2020 0:24
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:59
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:56
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:57
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 22:58
ĉ
Hana Jelínková,
27. 4. 2018 1:59
Ċ
Hana Jelínková,
4. 4. 2019 1:15
ĉ
Hana Jelínková,
19. 11. 2019 4:03
Ċ
Hana Jelínková,
19. 11. 2019 4:05
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 23:27
Ċ
Hana Jelínková,
27. 5. 2020 23:28
Ċ
Hana Jelínková,
21. 4. 2020 12:52
Ċ
Hana Jelínková,
22. 4. 2020 0:11
Ċ
Hana Jelínková,
19. 2. 2020 11:49
Ċ
Hana Jelínková,
22. 4. 2020 0:03
Ċ
Hana Jelínková,
15. 4. 2020 0:17
ĉ
Hana Jelínková,
30. 5. 2019 4:01
ĉ
Hana Jelínková,
15. 4. 2020 1:03
ĉ
Hana Jelínková,
15. 4. 2020 1:01
ĉ
Hana Jelínková,
19. 2. 2020 12:01
Ċ
Hana Jelínková,
19. 2. 2020 12:02
Comments