https://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94.JPG


https://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.JPG


  
    סרוק ושמור
לגלישה ישירה לאתר

חינוך חברתי ערכי


אודות ביה"ס


ייעוץ חינוכי

מצטייני החודש
                                                                                                              .
https://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/mzd-hsprymפתיחת מצעד הספרים תשע'ובשיעור מדעים, חוקרים ונהנים...
הקליקו על התמונה וקבלו טעימה קטנה מהנעשה בשיעור.
 
https://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C.JPG
 
https://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%99.JPG


יום זה"ב הארצי-ראש העיר מר יצחק מירון ונציגי הרשות
הגיעו לחצות במעבר החציה עם תלמידי בית הספר
ולשמוע מהם על כללי חצייה בטוחה.

יום זה"ב ארצי
תלמידי ביה"ס וההורים מודים לכוחות הביטחון
 
 


תלמידי ביה"ס מודים למשה השומר על אבטחת בית הספר.
 
 
 
 גם אנחנו תורמים לאיכות הסביבה...


                

תלמידי כיתות ו' לומדים על הכנסת.....

י
                
           
      
                                    

ברוכים הבאים לספריית גוונים

                                                             
                                          

לוח אירועים

                                                                  

        ניהול אתר: מירה קאציולרו       
תת-דפים (36): הצג הכל