סרוק ושמור
לגלישה ישירה לאתר

חינוך חברתי ערכי


אודות ביה"ס


ייעוץ חינוכי

מצטייני החודש
                                                                                                              .

שנת הלימודים החלה, החל ממחר ימי הלימודים מסתיימים כרגיל, הקפידו לשלוח שתי ארוחות מזינות ובקבוקי מים.

הודעות בית הספרhttps://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.png
"בית חינוך"  בבית ספר "גוונים" עפולה,
פרטים ומידע בטופס המצורף.
https://sites.google.com/a/gvanim.tzafonet.org.il/home/home/note.png

                

תלמידי כיתות ו' לומדים על הכנסת.....

י
                
           
      
                                    

ברוכים הבאים לספריית גוונים

                                                             
                                          

לוח אירועים

                                                                  

        ניהול אתר: מירה קאציולרו       
תת-דפים (34): הצג הכל