GUG.CZ‎ > ‎Pro vývojáře‎ > ‎Anketa - červen 2008‎ > ‎

Pravidla slosování o ceny

Kritéria výběru

3 výherci budou vybráni náhodným slosováním emailových adres vložených do Ankety porotci jmenovanými Gug.cz. Rozhodnutí porotců jsou konečná a závazná a nelze se proti nim odvolat.

Doba trvání ankety

Vkládání anketních příspěvků trvá od 10.6. do 30.6. 2008. Pořadatel si vyhrazuje právo termín změnit. V takovém případě prodloužený termín zveřejní na Gug.cz.

Ceny

Cenou je USB reproduktor a myš Google pro každého ze tří výherců.

Cena bude zaslána poštou na adresu, kterou výherce oznámí po výzvě o výhře mailem.

Vyhlášení výherců

Vyhlášení výherců proběhne dne 3.7. 2008. Informace o vítězích budou zveřejněny na Gug.cz. Výherci jsou povinni potvrdit svůj zájem o výhru nejpozději do 7 dnů od doručení informace o výhře prostřednictvím elektronické pošty.

V případě nutnosti si Pořadatel vyhrazuje právo stanovit pozdější termín vyhlášení výherců.

O ceny se mohou přihlásit pouze osoby, které se registrovaly prostřednictvím Ankety, zastoupení není povolené.

Ostatní ustanovení

Gug.cz nenese odpovědnost za jakékoli hardwarové, softwarové či přenosové chyby v souvislosti s Anketou, ani nenese odpovědnost za nedoručení elektronické pošty účastníkovi či výherci.

Jedna osoba může na anketu odpovědět pouze jednou.

V případě porušení jakýchkoli pravidel si provozovatel (Gug.cz) vyhrazuje právo účastníka ze slosování vyřadit.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit podmínky pořádání slosování či slosování zrušit úplně bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Výhry z této Ankety nelze vymáhat právní cestou.
Comments