GUG.CZ

Vítejte do světa Google!

 
Gug.cz je volné a otevřené společenství lidí, kteří využívají služeb a aplikací Google a kteří hledají odpověď na svoji otázku nebo chtějí svoje znalosti předávat a dále rozšiřovat. Gug.cz je prostředí pro vzájemnou inspiraci a pomoc, jako neformální společenství je otevřené všem a to jak internetovým znalcům, tak i neználkům.

Pochopitelně nazpomínáme ani na vývojáře a vůbec ostatní IT odborníky. Setkáváme se v diskusních fórech (běžní uživatelé mohou řešit svoje problémy na fóru uživatelů a IT profesionálové na fóru vyvojáři).

Nechceme ale budovat nový virtuální svět a žít jen v něm, a proto aspoň jednou měsíčně pořádáme i setkávací akce, kde je možné se nejen seznámit mimo rámec našich počítačů, ale se i vzdělávat a nebo i pobavit. Doufáme, že se s námi budete cítit dobře a že si navzájem dokážeme poradit a pomoci!

YouTube VideoPodívejte se na články a příspěvky z našich blogů a diskusních skupin: