Om prøveplanene

Her finner du prøveplanene for Laksevåg videregående skole. Prøveplanene inneholder alltid oppdatert informasjon.
Prøveplanen er ment som et verktøy for lærere og elever for å planlegge skoleåret og vurderingssituasjoner. Det gir også mulighet for foreldre å følge med på prøvetidspunkt.