หน้าแรก

          สืบเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีหลักการให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลา ภาคเรียนละ 5 เล่ม และดำเนินการบันทึกการอ่าน จึงได้พัฒนาเว็บนี้เพื่อ ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้


1. ศึกษารายการหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่ กำหนดให้  คลิกที่นี่

2. เข้าเว็บ www.blogger.com เพื่อสร้าง blogger การอ่านของตนเอง ศึกษาขั้นตอนคลิกที่นี่
(นักเรียนต้องสร้าง 
blogger หนึ่งบล็อก ต่อหนังสือที่อ่านหนึ่งเล่ม)


3. กรอกที่อยู่ blogger การอ่านของตนเอง ลงแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
(นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ bloggerได้ตลอด โดยทุกครั้งต้องล็อกอินด้วย
User name และ Password ของนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้)

4. บันทึก blogger การอ่านของตนเอง ทุกๆสัปดาห์ เพื่อ "เล่าเรื่องให้เพื่อนรู้ มาดูที่เพื่อนอ่าน" 
และเมื่อบันทึกแล้วทุกครั้งให้นักเรียน คลิกแจ้งลงแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการบันทึกทุกครั้ง คลิกที่นี่