Om Varden Vel

Varden Vel ble stiftet 13.07.1996.

Foreningens formål er å ivareta felles interesser for hytteeierne på Varden og representere hytteeierne vis-a-vis myndigheter o.l.