Nyheter

Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte 25. juli 2020 kl. 16:00 i NSB skogen.

Søppelboden

Søppelboden på Varden er blitt brukt av utenforstående som har kastet bygnings-avfall. Det er derfor montert dør med kodelås/hengelås. Koden kan fås ved henvendelse til velforeningens leder Per Ivar Wold (920 44 721).