Flere lenker

Jærstendene landskapsvernområde (Fylkesmannen i Rogaland).

Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde (Lovdata).

Jærstrendene landskapsvernområde - Forvaltningsplan del 1

Jærstrendene landskapsvernområde - Forvaltningsplan del 2 (Side 90 - Sone 36 Varden-Osen, Hå kommune)