תוכנית עבודה שנתית

zarzer school                                                         مدرسة عرب الغريفات                                                               בית ספר ערב אלגריפאת

                                                          ص.ب 117 الناصرة                                                                                                                        ת.ד 117  נצרת

                                                                تلفاكس 04-6515174                                                                                              טלפקס 04-6515174

 

                                                               סמל מוסד 218859

 

 

תוכנית פעילות בית ספרית תשע"ב

בית ספר יסודי גריפאת

218859
כרטיס ביקור בית ספרי

 

שם ביה"ס : יסודי גריפאת

סמל המוסד : 218859

שם מנהל ביה"ס מחמוד גריפאת

שם המפקח על ביה"ס : ד"ר עלי חרייב

מס' צוות המורים בביה"ס : 24

מס' תלמידי ביה"ס : 315

מס' הכיתות : 13


חזון ביה"ס

"מי שיש לו למה אשר למענו יחיה יוכל לשאת כל איך"      

  אנו בבית ספר יסודי גריפאת דוגלים בהשקפת עולם המעמיד את הלומד במרכז העשייה. מחויבים לפתח ולהעצים אותו, להקנות לו את הידע והכלים לעשייה המדגישה אחריות, מחויבות, יוזמה ויכולת להתמודד עם אתגרי החיים בעידן הדיגיטאלי.

אנו מאמינים כי בית ספרנו ייצור קהילה  חינוכית הומאניסטית, המאופיינת בהרחבת אופקים, בלמידה, באזרחות טובה, בחשיבה מעמיקה ובהישגיות, המודגשת בתלמידים ומורים כאחת.

אנו מחויבים לשמור על כבודו של הלומד, לכבד את ערכיו ואמונותיו ללא אפילה, ומאמינים בזכותו להיות שותף פעיל בתהליך הלמידה, לבטא חשיבה עצמאית, ולפתח את הפוטנציאל האנושי הגלום בו, בתמיכה, הכוונה ועידוד צוות ההוראה.

אנו מאמינים  שמורים הינם מודל חיקו בפני התלמידים. התפתחות מקצועית המפתחת את היכולות של המורים והמקנה להם רכישת מיומנויות בעולם הדיגיטאלי, פותח את ההזדמנות להברת מיומנויות וידע זה לתלמידים.

אם נלמד לפעול בצוות, נוכל להיות פוריים יותר להשיג יותר. אחדות המטרה , שילוב של מגוון הכישרונות וסיוע הדדי יביאו את הצוות כולו להישגים משופרים, כדי להצליח ללמד ילדים.


מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- המטרה 1:1:   שיפור ההישגים הלימודיים וצמצום פערים – אנגלית

 

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

שיפור הדרגתי של שכבות ה'-ו' ב 6% עד 30.6.12

- משימות פרטניות

- דפי עבודה

- סדנאות

- פינות עבודה

מורה לאנגלית

הנהלה+ מדריך

1.9.11

30.6.12

שיפור בהישגי כלל תלמידי ה'-ו' ב 3%

23.12.11

הישגי תלמידי כיתות ה' –ו' השתפרו ב-6%

שיפור בתוצאות המיצ"ב  ב- 6%

תרגול אינטנסיבי על מבחנים דומי מיצ"ב

מורה לאנגלית

הנהלה+ מדריך

1.9.11

30.6.12

עריכת מיפויים לאבחון יכולות  תלמידים באנגלית

15.10.11

תוצאות המיצב השתפרו ב- 6%

איתור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומתן מענה הולם להם עד 30.6.12

התאמת החומר הנלמד לרמות השונות של התלמידים

מורה לאנגלית

הנהלה+ מדריך

1.9.11

30.6.12

מיפוי תלמידים לאיתור ילדים מתקשים

15.10.11

100% מהתלמידים המתקשים אותרו וקבלו מענה הולם.

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- המטרה 1:2:   שיפור ההישגים הלימודיים- שפת אם

 

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

הישגי תלמידי בשכבות ד'-ו' ישתפרו ב 5% עד 30.6.12

בניית תוכנית פעילות מתאימה לכל שכבת גיל

רכז הערבית + מורי הלשון

הנהלה ו מדריך

 

1.9.11

30.6.12

הישגי התלמידים בשכבות ד'-ו' ישתפרו ב2%

23.12.11

הישגי תלמידי בשכבות ד'-ו' השתפרו ב 5%.

75% מתלמידי כלל השכבות ישלטו באופן מלא במיומנות הבנת הנקרא עד 30.6.12

תרגול ממוקד פרט בהבנת הנקרא בכל הכיתות  בערבית.

 

רכז הערבית + מורי הלשון

הנהלה ו מדריך

 

1.9.11

30.6.12

60% מהתלמידים יעברו את מבחני  הבנת הנקרא

23.12.11

75% מהתלמידים שולטים במיומנויות הבנת הנקרא.

שיפור תוצאות המיצ"ב  בשכבת ב' מ-  72% ל- 75%

ובשכבת ה' מ-59% ל-  62%

30.6.12

תרגול אינטנסיבי על מבחנים דומי מיצ"ב

רכז הערבית + מורי הלשון

הנהלה ו מדריך

 

1.9.11

30.6.12

עריכת מיפויים לאבחון יכולות  תלמידים בלשון הערבית

15.10.11

תוצאות המיצ"ב השתפרו ב

הצלחת כלל התלמידים בהבעה בכתב ופעל פה בלפחות 80% עד 30.6.12

- הקדשת שתי שעות שבועיות להבעה, כאשר אחת מהן תתבצע בספרייה.

- תחרות בכתיבה היצירתית בין השכבות.

- הצגת תוצרים בהבעה בסוגיה במסדר הבוקר

רכז הערבית + מורי הלשון

הנהלה ו מדריך

 

1.9.11

30.6.12

כל תלמיד מכיתות ג'-ו' יגיש תוצר אחד של הבעה בכתב.

1.12.11

כלל התלמידים הצלחו בהבעה בכתב ופעל פה בלפחות 80%.

90% מהתלמידים בכיתות א'-ו' יקראו באופן שוטף בשפת האם עד 30.6.11

- העמקת והרחבת הקריאה .- ניצול השעה הפרטנית לקידום ילדים מתקשים בקריאה.

- מיסוד העבודה בספרייה הכיתתית והבית ספרית.

רכז הערבית + מורי הלשון

הנהלה ו מדריך

 

1.9.11

30.6.12

מיפוי כלל התלמידים בקריאה איכותית.

30.11.11

90% מהתלמידים בכיתות א'-ו' קוראים באופן שוטף בשפת האם

 שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 1:3 שיפור הישגים לימודיים- מתמטיקה

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

מיפוי 100% מתלמידי כלל השכבות ואתור קשיים לימודיים במתמטיקה עד 30.10.11

עריכת מיפויים, אחרי תקופה של תרגול וחזרה על החומר הנלמד בשנה שעברה.

מורי המתמטיקה

רכז ומדריך למתמטיקה

1.9.11

30.9.11

בניית טיוטה והגשתה לדיון.

15.9.11

100% מתלמידי ביה"ס מופו והקשיים אותרו.

הישגי התלמידים במתמטיקה יעלו ב3% עד 30.6.12

- בניית תוכנית עבודה על פי תוצאות המיפויים.

- בניית תוכנית עבודה לשעה הפרטנית, לקידום תלמידים מתקשים.

- תיאום יגיוון דרכי ההוראה לרמות התלמידים השונים.

מורי המתמטיקה

רכז ומדריך המתמטיקה

1.9.11

30.6.12

הגשת תוכנית עבודה על פי המיפויים

10.19.11

הישגי התלמידים במתמטיקה עלו ב3% עד

תבנה סביבה לימודית מתמטית עשירה ומתפעלת בכל הכיתות

בניית סביבה מתאימה לכל התלמידים, עשירה ומאתגרת

מורי המתמטיקה

רכז ומדריך המתמטיקה

1.9.11

30.6.12

בניית סביבה העונה על צרכי הילדים המתקשים

1.12.11

100% מהתלמידים לומדים בסביבה מתמטית עשירה, מגוונת ומתאימה.

כל מורי המתמטיקה יעברו השתלמות לשיפור איכות ההוראה.

השתלמות בתחום המתמטיקה בפסגות לכל מורי המתמטיקה.

מורי המתמטיקה

רכז ומדריך המתמטיקה

1.9.11

30.6.12

ייעשה מיפוי לתכנון הפיתוח המקצועי למורי המתמטיקה

20.6.11

כל מורי המתמטיקה עברו השתלמות לשיפור איכות ההוראה.

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 1:4  שיפור ההישגים הלימודיים- מדעים

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

ממוצע המיצ"ב במדעים יעלה מ56% ל- 65% עד 5.11

מבחנים משנים קודמת, דפי עבודה, עבודה בקבוצות

רכז המדעים

המדריך למדעים

1.9.11

30.4.12

ממוצע מבחן סוף שליש ראשון הבנוי לפי קריטריוני המיצ"ב יעלה ב-3%

20.12.11

 

ממוצע המיצ"ב במדעים עלה מ 56% ל-65%

80%  (לפחות) משיעורי המדעים יועברו בדרכים חלופיות חווייתיות, ב100% מהשכבות להגברת מוטיבציה בקרב התלמידים.

גיוון בדרכי הוראה ובאמצעי עזר על מנת להביא ללמידה חווייתית מעוררת מוטיבציה (מצגות, וסרטונים).

רכז המדעים,

המדריך למדעים, רכז שכבה" ורכז התקשוב

1.9.11

30.6.12

מילוי משוב הערכת שיעור המדעים ע"י התלמידים

20.12.11

100% משיעורי המדעים הועברו באופן המעלה את המוטיבציה בקרב 100% מהלמידים.

100% מתלמידי שכבות ג'-ו' ישתמשו באתר הבית ספרי לענייני למידה במדעים לפחות פעם בשבוע לאורך שנה"ל תשע"ב

שליש משיעורי המדעים (1מ-3) יועברו דרך המחשב, והתלמידים יידרשו לבצע משימות מתוקשבות שנוטלות חלק מהממוצע השנתי למקצוע

מורי המדעים

רכז המדעים, מורה המחשבים

1.10.11

15.6.12

ניהול תיק נושא(פורטפוליו) הנבדק פעם בחודש לכל תלמיד, והמכיל לפחות שתי משימות מתוקשבות

20.12.11

% מתלמידי שכבות ג'-ו' השתמשו באתר הבית ספרי לענייני למידה במדעים לפחות פעם בשבוע לאורך שנה"ל תשע"א

תיבנה סביבה לימודית מדעית המכילה את המרכיבים הבסיסיים להעברת שיעור מדעים ע"פ קריטריוני משרד החינוך

התלמידים ילמדו בדרכים ניסויים, מצגות ובפינות עבודה עתירות.

מורי מדעים" ורכז המעבדה

רכז שכבה, ומדריכה בית ספרית

1.9.11

30.6012

הכנת תשתית מדעית על פי הקריטריונים הנדרשים.

30.10.11

נבנתה סביבה לימודית מדעית המכילה את המרכיבים הבסיסיים להעברת שיעור מדעים ע"פ קריטריוני משרד החינוך

עריכת יום שיא במדעים כחלק משבוע העשייה הבית ספית עד 30.5.12

 הצגת עבודות אישיות, הצגת פרויקטים לתלמידים במדעים ואיכות הסביבה, תוצרי ייצור מחומרים ממוחזרים

רכז המדעים

מורי המדעים

10.4.12 (הכנה)

עד 30.5.12

(ההצגה)

חלוקת התפקידים והמטלות של כל כיתה, ובניית לו"ז

עד 15.5.12

נערך יום שיא למדעים ואיכות הסביבה

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:-  2:  העמקת החינוך לערכים

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

 

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

העברת 10 פעילויות בית ספריות המגבירות את מעורבות הורים עד 130.6.12

-פעילויות חברתיות.

-סדנאות.

- סדנאות.

-שיתוף בימי שיא.

רכז חינוך חברתי+מחנכי כיתות+ יועץ ביה"ס.

הנהלה+יעד הורים ומתנדבים

27.8.11

30.6.12

הגשת תוכנית עבודה מפורטת

10.9.11

הוקמו בהצלחה 10 פעילויות בשיתוף הורים.

פיתוח מנגנון בקרה, מעקב, והערכה לקידום החינוך לערכים עד 30.11.11

בניית קריטריונים לבקרה ומעקב

יועצת ביה"ס, רכזת חינוך חברתי, מחנכי כיתות, ומורי מקצוע

מנהל, סגן מנהל, מדריך אח"ם

1.9.11

30.6.12

הכנת טיוטה למנגנונים

15.3.11

פותח והופעל מנגנון בקרה, מעקב, והערכה לקידום החינוך לערכים

הפחתת מקרי האלימות עד 50% עד 30.6.12

הפעלת התלמידים ע"י סדנאות,הרצאות, הפסקות פעילות, עבודה שיתופית ומעצימה.

רכז חינוך חברתי, מחנכי כיתות.

הנהלה, מדריך אח"ם, ופסיכולוג ביה"ס

1.9.11

30.6.12

ירידה עד 3% במקרי האלימות ביחס לשנה תשע"א, באותה תקופה

23.12.11

מקרי האלימות ירדו ב- 5%.

הצגת  100% מערכי מפתח הלב  בפני  100% מהתלמידים

הפעלת הערך החודשי בשעת החינוך החברתי ובחיי ביה"ס.

רכז חינוך חברתי, מחנכי כיתות.

הנהלה, מדריך אח"ם, יועצת ביה"ס ופסיכולוג ביה"ס

1.9.11

30.6.12

הערכה מעצבת ומתן משוב ע"י התלמידים והמורים לבדיקת מידת הטמעת הערכים.

23.12.11

הפעלת תוכנית מפתח הל"ב בכל כיתות בה"ס

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך – מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 3: מניעת אלימות ועיצוב אקלים חינוך מיטבי

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

אקלים ביה"ס ישתפר ב2% מאשר המופיע בשאלון אח"ם תשע"א, עד 30.6.12.

- שילוב היום הלימודי בפעילויות חברתיות מגבשות.

- הפעלת הפסקות פעילות.

- ביצוע ביקורי בית למען הגברת מעורבות הורים.

- הרחבת ומיסוד השימוש בדיאלוג מורה תלמיד.

יועצת חינוכית, צוות מורים

 הנהלה, ומדריך שפ"י

1.9.11

30.6.12

יועברו שתי הפעלות, לקראת חג הקורבן, ועונת הזית תוך תשומת דגש על הערכים ותפקדה בשיפור האקלים.

30.11.11

אקלים ביה"ס השתפר ב לפחות 2% מאשר המופיע בשאלון אח"ם תשע"א

הטמעת ואכיפת התקנון  באופן מלא מ100% מהמקרים, ובקרב 100% מהתלמידים.

בניית כלים  להטמעת התקנון ואכיפתו:

- דפי מעקב התנהגות, תצפיות, שיחות, מתן משובים...

צוות התקנון

הנהלה, ומדריך אח"ם.

1.9.11

30.6.12

10% מהתלמידים יופיעו בתלבושת אחידה.

הפצת שאלון לתלמידים על מידת הטמעת התקנון.

30.11.11

תקנון ביה"ס הוטמע בקרב כלל תלמידי בית הספר והוריהם.

מחנכי הכיתות יאתרו 100% מהתלמידים שנמצאים ברמת סיכון.

- ניהול שיחות פרטניות.

- הפצת שאלונים.

-ביקורי בית.

יועצת חינוכית

הנהלה, ומדריך אח"ם

1.9.11

30.6.12

המחנכים העבירו שיחות פרטניות עם 50% מתלמידי הכיתות.

30.11.11

100% מהתלמידים בסיכון אותרו וקבלו מענה טיפולי.

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 4: פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה והניהול:

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

100% מהמורים, סגן המנהל ובעלי התפקידים יעברו תהליך התפתחות מקצועית במהלך תשע"ב ע"פ התכנון שנערך בסוף תשע"א

100% מצוות המורים יעבור קורסי השתלמויות לפי תחומי דעת, בנוסף להשתלמות בית ספרית בנושא התקשוב הבית ספרי

הנהלה

מרכזי פסגה

לפי לו"ז הפסגות

לפי לו"ז הפסגות

מיפויי השתלמות מורים

30.10.11

100% מהמורים עברו קורסי השתלמויות לפי תחומי דעת

% 100 מצוות ביה"ס ישתתף בישיבה שבועית במסגרת שעות השהייה, בפורומים מקצועיים לפיתוח תהליך הלמידה וההתפתחות המקצועית

מורי ביה"ס יתחלקו לתת צוותים ע"פ תחומי דעת ושכבות, ייפגשו לפי תוכנית מובנית, בשעות השהייה ליישום, העברת והתאמת החומר הנלמד בהשתלמויות לאוכלוסיית התלמידים בביה"ס 

סגנית מנהל

מנהל

1.10.11

15.6.12

בדיקת תיעודי הישיבות וניהול הערכה מעצבת

1.2.12

כל צוות המורים השתתפו בישיבות צוותי למידה וישמו את ההנחיות שנלקחו בישיבות

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך – מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 5: הגברת כוח ההתמדה וטיפול בילדים בסיכון

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

נשירת התלמידים הגלויה והסמויה  תופחת ל0% עד 30.6.12

-מעקב אחרי העדריות התלמידים, ודיווח חודשי.

- שיחות עם תלמידים נושרים, והוריהם.

- הגברת מעורבות הקב"ס.

 

מחנכי כיתות.

הנהלה,

ויועצת חינוכית.

1.9.11

30.6.12

ישיבה מעצבת ומסכמת שליש

23.12.11

הנשירה הגלויה והסמוי הופחתו ל-0%.

שיפור קשר ביה"ס עם אוכלוסיית ההורים והגברת מעורבותם בעשייה הבית ספרית עד ל-80%.

-אסיפות הורים.

- שיתוף ועד ההורים בפעילויות הבית ספריות.

- יום הורים.

- שיתוף ההורים בתכנון וביצוע הפעילויות הבית ספריות.

צוות ניהול

מדריך אח"ם, ומחלקת רווחה

15.9.11

15.6.12

העברת 5 הפעלות המכוונות להורים

15.12.11

מעורבות הורים הגיעה ל80%

100% מהתלמידים בסיכון יקבלו מענה טיפולי.

העברת מגוון פעילויות לתלמידים לחיזוק הדימוי העצמי ומתן כלי התמודדות במסגרת כישורי החיים.

יועצת חינוכית

הנהלה  ומדריך אח"ם.

15.9.11

30.6.12

הגשת תוכנית עבודה המותאמת לתלמידים בסיכון

30.10.11

100% מהתלמידים בסיכון קבלו מענה טיפולי הולם.

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:-6: חיזוק החינוך הטכנולוגי- מדעי והקשר עם התעשייה

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

הפנמת 80% ממושגי היסוד בתחום הרובוטיקה, בשכבת ה', עד 30.4.12

- חשיפה לתחום הרובוטיקה, התנסות  בבניית רובוטים.

- תרגול על מבחני המיצ"ב

מורה המדעים

מדריך בית ספרי

1.10.11

30.4.12

מיפוי הפנמת מושגי היסוד בתחום הרובוטיקה.

30.1.12

80% ממושגי היסוד בתחום הרובוטיקה , הופנמו בקרב תלמידי כיתות ה'.

100% מהתלמידים המצוינים (ממוצע לימודי במדעים 95 ומעלה) יקבלו מענה לצורכיהם.

טיפוח קבוצתי, והפעלה במסגרת המצוינים . שיעורי עזר, הדרכה אישית וקבוצתית.

מורי המדעים

רכז המדעים וההנהלה

15.9.11

25.6.12

הצגת פרויקטים אישיים וקבוצתיים במדעים ותעשייה.

17.5.12

(יום שיא במדעים)

כל התלמידים המצןינים קבלו מענה במסגרת ביה"ס.

חשיפה חוויתית  לסגנונות תעשייתיות, בקרב שכבות ה'-ו' עד 30.5.12

ביקור בתחנת תעשייתית (תחנת הכוח)

מורי המדעים

מחנכי כיתות ורכז הטיולים.

1.4.12.

15.4.12

צפייה בסרטונים מדגימים.

עד- 30.3.12

תלמידי כיתות ה'-ו' בקרו בתחנת הכוח בחדרה.

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 7:  תקשוב מערכת החינוך והתאמה למאה ה- 21

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

100% מצוות המורים יעברו השתלמות בית ספרית לניהול את ר בית ספרי.

השתלמות מתקדמת בניהול אתר בית ספרי.

רכז התקשוב

מרכז פסגה, והפקוח על המחשבים

לפי הלו"ז של פסגה

לפי הלוז של פסגה

כל המורים פותחים חשבון באתר הבית ספרי- לניהול האתר הכיתתי והמקצועי.

1.10.11

00% מצוות המורים עברו השתלמות בית ספרית לניהול את ר בית ספרי.

6% מהנתונים המהוות בסיס לקבלת החלטות יועברו דרך האתר הבית ספרי, עד 30.6.12

התנסות מתמידה בהעברת נתונים ממוחשבים: ציונים, אירועים, והתנהגות.

רכז התקשוב

הנהלה ומזכירות

25.9.11

30.6.12

כל מורה יגיש 5 דוחות ממוחשבים

1.11.11

60% מהנתונים המהוות בסיס לקבלת החלטות הועברו דרך האתר הבית ספרי במשך שנה"ל

70% מהתקשורת הפנים חוץ בית ספרית תיעשה דרך הארת עד 30.3.12

הפעלת פורמי משימות מתוקשבות.

רכז המחשבים.

הנהלה, ורכזי המקצועות בתחומי הדעת.

1.11.11

30.6012

כל צוות בתחומי הדעת יגישו לרכז המקצוע משימה אישית מתוקשבת.

15.1.12

% מהתקשורת הפנים חוץ בית ספרית תיעשה דרך הארת הבית ספרי.

100% משיעורי המחשבים ו60% משאר השיעורים יועברו בסביבה מתוקשבת במשך שנה"ל תשע"ב.

התנהלות לפי הוראות המאה ה-21

רכז התקשוב

הנהלה, ורכזי המקצועות.

10.9.11

30.6.12

תלמידי שכבות ג'-ו' יגידו דוח מסכם על תהליך למידה שיקבעו המורים, כחלק מתהליך ההערכה המעצב.

15.15.11

100% משיעורי המחשבים ו60% משאר השיעורים הועברו בסביבה מתוקשבת במשך שנה"ל תשע"ב.

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11

 


מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 8: קידום מצוינות, חדשנות ויוזמה.

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

איתור 100% מהתלמידים המצוינים בשכבות ג'-ו', במיומנויות היסוד עד30.6.11

סיכום תוצאות התלמידים בשליש השלישי.

מחנכי כיתות

רכזי המקצועות

20.6.11

30.6.11

________________

________

100% מהתלמידים המצוינים בכיתות ג'-ו' אותרו.

30%  מהשעות הפרטניות יוקדשו לקידום תלמידים מצוינים

מתן מענה לתלמידים המצוינים בהתאם לצרכים שלהם.

סגנית המנהל

מורי מקצועות ליבה

20.9.11

20.6.12

הגשת דוח על כל קבוצה מצוינת

עד 30.11.11

30%  מהשעות הפרטניות הוקדשו לקידום תלמידים מצוינים

מורים. תלמידים ועובדים יוזמים ומצטיינים יוערכו בטקס חגיגי עד 30.5.12

הגדרת תחומי יוזמה והצטיינות אשר יוערכו ע"פ קריטריונים ברורים מתחילת השנה

סגנית מנהל

צוות להערכת יוזמים ומצוינים

1.9.11

30.5.12

הגשת מועמדות לקבלת תעודת הצטיינות בעבודה

1.5.12

מורים. תלמידים ועובדים יוזמים ומצטיינים לשנה"ל תשע"ב, הוערכו בטקס חגיגי

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 9:הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה.

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

עד 15.10.11 תיבנה תוכנית פעילות המגבירה ומעודדת שמירה על הסביבה וכללי התנהגות נאותה.

- תפקיד לכל ילד.

- פעילויות כיתתיות ושכבתיות.

- ימי שיא.

מורי המדעים

מדריכה בית ספרית.

1.9.11

30.6.12

- מילוי משוב אישי לתלמידים הבודק את היחס לסביבה.

- פרויקט כיתתי בתחום.

30.5.12

נבנתה תוכנית פעילות המגבירה ומעודדת שמירה על הסביבה וכללי התנהגות נאותה,

100% משיעורי המדעים  בשכבות ג'-ו' יתקיימו בחדר המדעים, לאורך שנה"ל תשע"ב.

ניהול השיעורים באופן חוויתי, מעשי.

מורי המדעים.

הנהלה

1.9.11

30.60.12

מילוי משוב כתוב מהתלמידים על איכות ההוראה.

- צפייה בשיעורים למען הערכה מההנהלה.

23.12.11

100% משיעורי המדעים  בשכבות ג'-ו' התקיימו בחדר המדעים, לאורך שנה"ל תשע"ב.

100% מתלמידי כיתות ה', ישתתפו בפרויקט לשמירה על המגוון הביולוגי בסביבת ביה"ס.

- הקמת פינות גידול צמחי בית ומרפא.

- פינות האכלה לציפורי חצר.

מורי המדעים, מחנכי כיתות

רכזת חינוך חברתי, הנהלה והמדריכה הבית ספרית.

1.10.11

30.5.12

תיעוד עשייה בפינות הכיתתיות, והצגת סרטון התיעוד לכלל כיתות ביה"ס.

20.3.12

100% מתלמידי כיתות ה', השתתפו בפרויקט לשמירה על המגוון הביולוגי בסביבת ביה"ס.

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 10: שיפור התרבות הארגונית ואיכות השירות.

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

עדכון ועיצוב החזון הבית ספרי בהתאם ליעדי המחוז ולעידן המאה 21, עד 30.5.12

הקמת צוות חזון שתפקידו עיצוב ועדכון החזון הבית ספרי.

מנהל +סגנית

מלווה בית ספרי, והפיקוח

1.9.11

30.5.12

כתיבת טיוטה לחזון

30.5.12

חזון בית הספר עודכן ופורסם באתר בית הספר.

80% מיעדי בית הספר, כפי שפורטו בתוכנית הפעילות הבית ספרית, יושגו עד סוף תשע"ב

מעקב מתמיד אחרי ביצוע המשימות להשגת היעדים שהציב ביה"ס לעצמו עד 20.6.12

מנהל +סגנית

רכזי המקצעות ובעלי התפקידים בביה"ס

1.9.11

30.5.12

הערכה מעצבת לסטאטוס הביצוע

20.1.12

80% מיעדי בית הספר הושגו בשנה"ל תשע"ב

עובדי ההוראה יוערכו בסוף שנה"ל תשע"ב.

הצבת קריטריונים להערכת עובדי הוראה, ובדיקת התאמת מועמדים.

מנהל +סגנית

צוות הערכה

1.9.11

30.5.12

הגשת מועמדות עם נימוקים

30.4.12

עובדי ההוראה הוערכו בסוף תשע"ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יבוצע תהליך מעקב ובקרה אחרי ביצוע ואיכות העבודה בביה"ס 3 פעמים בשנה"ל תשע"ב.

בנית מחוון להערכה איכות העבודה, וההתנהלות הבית ספרית.

מנהל +סגנית

צוות הערכה

1.11.11

15.6.12

הערכה מעצבת לתהליך

23.12.11

תהליך מעקב ובקרה התבצע 3 פעמים במהלך תשע"ב.

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11
מדינת ישראל

משרד החינוך - מחוז: צפון

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ב

המטרה:- 11 (ייחודית): ייעול השעה הפרטנית.

 

היעד

פעילות מרכזית להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לוז

שלבי ההתארגנות

מדד תוצאות בהתייחס ליעד

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך

מועד סיום

100%  המורים ילמדו את הקבוצה הקטנות

בצורת סדנה, ובסביבה מאתגרת המעניקה לתלמידים         ביטחון, יחס אישי, וקבלה לאורך השנה תשע"ב  

צפייה בשיעורים פרטניים

סגנית מנהל

רכזי המקצועות

20.9.11

20.6.12

צפייה בשיעורים פרטניים אצל 10 מורים

עד 15.11.11

השעות הפרטניות הועברו בצורת סדנה, והתלמידים חוו למידה מאתגרת,

כתוצאה משליטה מלאה בקרב המורים למיומנויות  העברת השעה הפרטנית, ובנית סבבה מתאימה.

מילוי משוב בעקבות כל מפגש עם הקבוצה הקטנה בעניין- מה התחדש אצלי

סגנית מנהל

מנהל ביה"ס

 

בדיקת 6 משובים לכל מורה

 

23.12.11

 

קבלת משוב כתוב מהתלמידים הלומדים בקבוצות קטנות

המורים ילמדו את הקבוצה הקטנה ב100% מהשיעורים בצורת סדנה, ויארגנו את השיעור בסביבה חינוכית חברתית תומכת,ומאתגרת המעניקה לתלמידים               ביטחון, יחס אישי,חיבה וקבלה לאורך השנה תשע"ב

למידת עמיתים בקרב המורים.

סגנית המנהל

רכזי המקצועות

 

15.9.11

 

20.6.12

5 מורים ידגימו שיעורים וייעשה דיון עליהם.

 

 

 

 

 

 

 

1.11.11

המורים למדו את הקבוצה הקטנה ב100% מהשיעורים בצורת סדנה, וארגנו את השיעור בסביבה חינוכית חברתית תומכת,ומאתגרת המעניקה לתלמידים               ביטחון, יחס אישי,חיבה וקבלה לאורך השנה תשע"ב

 

שימוש במשחקים לימודיים כאמצעי למידה מתווך ומקדם הוראה.

          

סגנית המנהל

 

רכזי המקצועות+ רכז התקשוב

 

1.10.11

 

20.6.12

 

ייבדק דוח אחד לכל מורה על שילוב המשחקים בלימודים, והתרומה שלהם

 

20.12.11

חיזוק הקשר והרצף בין העשייה בתוך כיתת האם לבין העשייה בקבוצה הקטנה.

סגנית מנהל

 

 

 

 

מורות כיתות האם

 

30.9.11

 

 

 

20.6.12

השואה בין התכנון ללימוד בכיתת האם לבין התכנון לשעה הפרטנית, פעם אחת לכל מורה.

15.11.11

100% מהמורים יכתבו תוכנית פעילות כוללת ע"פ עקרונות המחוז לגבי השעות הפרטניות עד

20.9.11

 

עריכת מיפויים

לאיתור תלמידים לקבוצות הפרטניות בהסתמך על תוצאות תשע"א

 

סגנית מנהל

 

מורי מקצועות+ מחנכי כיתות

 

25.6.11

 

20.9.11

 

הכנת רשימות תלמידים

 

30.6.11

100% מהמורים כתבו תוכנית פעילות כוללת ע"פ עקרונות המחוז לגבי השעות הפרטניות עד

20.9.11

ישיבות עם רכזי המקצועות לעיצוב מפת דרך לגבי השלמת פערים.

 

סגנית מנהל

 

מורי מקצועות+ מחנכי כיתות

 

1.9.11

 

 

15.9.11

 

 

-------------------

 

----------

100% מהמורים יגישו דוחות ממוחשבים על ביצוע השעות הפרטניות

בניית טופס מוחשב לדיווח

 

 

סגנית המנהל

 

רכז התקשוב

 

30.6.11

 

15.9.11

 

הגשת הטיוטה למנהל

 

10.9.11

 

נבנה טופס מתוקשב לדיווח על השעה הפרטנית

 

שם מנהל ביה"ס : מחמוד גריפאת                                             חתימת מנהל ביה"ס:__________________                                  תאריך: 30.6.11

Comments