Vi kommer ut till samtliga hushåll och företag på de olika orterna, även de som tackar nej till reklam. Du har en kontakt som sköter alla bokningar och du får en faktura. Tidningarna är lokala, efterlängtade och omtyckta.

De lokala Gratistidningarna/Annonsbladen är den viktigaste kanalen för privatpersoner, föreningar, lokala företag och butiker.

 

RÄCKVIDD ÄR MUSKLER OCH GRATISTIDNINGEN ÄR STARKAST

– med lokal relevans och fullständig hushållstäckning som alltid anpassar sig efter den växande staden garanterar gratistidningen långsiktigt räckvidd och är det massmedia som skapar ”Spring-i-butiken”och når ut med information från organisationer och myndigheter.

Vi ger ut 130 000 gratistidningar i Norrbotten och på Gotland varje vecka.

Vi är det bästa lokala räckviddsmediet i Norrbotten och på Gotland. Gratistidningen kan ni lita på, både på kort- och lång sikt då vi ger bäst effekt och har överlägsen räckvidd.