Schedule

Period 1 - 6th Grade Health / PE (7:29-8:11)
Period 2 - 6th Grade Health / PE (8:14-8:56)
Period 3 - 8th Grade (8:59-9:41)
Period 4 - 8th Grade (9:44-10:26)
Period 5 - 7th Grade (10:29-11:11)
Period 6 - 7th Grade (11:14-11:56)
LUNCH - 11:56-12:26
Period 7 - WIN / 8th Grade (12:29-1:11)
Period 8/9 - PREP (1:14-2:41)

Subpages (1): PE Calendar