Primeri dobre prakse

Na ovoj stranici možete naći primere dobre prakse građanskog učešća u procesu donošenja odluka. Stranica je podeljena na primere iz Evrope, regiona Zapadnog Balkana i Srbije. Primeri pokazuju kako se u različitim pravnim okvirima primenjuju mehanizmi građanskog učešća i koja se metodologija koristi.

Primeri mogu služiti organizacijama i drugim akterima civilnog društva prilikom osmišljavanja aktivnosti, planiranja procesa javnog  zagovaranja i saradnje sa institucijama u procesu donošenja odluka.

Namera nam je da pokažemo što više primera dobre prakse na svim nivoima učešća u donošenju odluka. Primeri takođe sadrže različit opseg primenjenih koraka u procesu donošenja odluka.

Pozivamo vas da nam pošaljete primere dobre prakse iz iskustva vaše organizacije ili grupe, a mi ćemo najzanimljivije objaviti na ovoj stranici.


 

EU

 • "Mladi, upoznajte lokalne organe vlasti"     BUGARSKA Studija slučaja pokrenutog od strane Fondacije za stvaranje efikasnih lokalnih inicijativa (Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation,C.E.G.A Foundation) pod nazivom Mladi, upoznajte lokalne organe vlasti koji ...
  Posted Jun 17, 2011, 3:17 AM by Unknown user
 • CNVOS iz Ljubljane     SLOVENIJA Centar za informisanje sardanju i razvoj NVO (CNVOS) iz Ljubljane bio je inicijator i pokretač održavnja prvog slovenačkog Festivala NVO LUPA, koji se, sada već tradicionalno, održava prve nedelje ...
  Posted Jun 17, 2011, 3:17 AM by Unknown user
 • CSI iz Belorusije     BELORUSIJA (NIJE ČLANICA EU) Centar za socijalne inovacije (CSI), iz Belorusije, je od marta do novembra 2004 radio na realizaciji projekta pod nazivom „Kurs o ruralnom razvoju u Belorusiji“.Razvoj ...
  Posted Jun 14, 2011, 4:37 AM by Unknown user
Showing posts 1 - 3 of 24. View more »
 

Region

 • Povećanje transparentnosti rada lokalnih parlamenata u BiH     BiH Centri za civilne inicijative, Povećanje transparentnosti rada lokalnih parlamenata u BiH, trajanje slučaja 3 godine (februar 2002 – februar 2005)  Posle dugog niza godina rada u zajednicama širom BiH, CCI ...
  Posted Jun 17, 2011, 3:17 AM by Unknown user
 • Građansko učešće u procesu budžetiranja na lokalnom nivou u BiH     BiH Centar za građanske inicijative (Centre for Civic Initiatives), Građansko učešće u procesu budžetiranja na lokalnom nivou u BiH, Trajanje slučaja: 3 godine (mart 2003 – mart 2006) Kroz aktivnu saradnju ...
  Posted Jun 14, 2011, 4:55 AM by Unknown user
 • Program participativnog budžetiranja     ALBANIJA Institut za urbana istraživanja, iz Albanije, je od aprila 2005 do april 2006 učestvovao u Programima participativnog budžetiranja (PPB, eng. Participatory Budgeting programs PBP). PPB predstavljaju inovativne procese kreiranja ...
  Posted Jun 10, 2011, 4:12 AM by Unknown user
Showing posts 1 - 3 of 8. View more »
 

Srbija

 • Lokalna kuća razvoja Brus     LOKALNI NIVO NVO „Lokalna kuća razvoja Brus“ iz Brusa je u okiru nekoliko projekata („Inicijativa za pokretanje procesa izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Brus“, „Izrada plana lokalnog ekonomskog razvoja ...
  Posted Jun 10, 2011, 4:13 AM by Unknown user
 • Izazov života iz Barajeva     LOKALNI NIVO Udruženje građana Izazov života iz Barajeva je u periodu od avgusta do decembra 2010. godine pokrenulo lokalnu inicijativu za poboljšanje prevoza đaka od kuće do škole na teritoriji ...
  Posted Jun 6, 2011, 4:17 AM by Unknown user
 • Mladi i lokalna samouprava u Knjaževcu     LOKALNI NIVO Centar za kreativni razvoj iz Knjaževca je, u okviru projekta Mladi i lokalna samouprava, pokrenuo inicijativu za uspostavljanje mehanizama za dodelu sredstava iz budžeta lokalne samouprave namenjenih aktivnostima ...
  Posted Jun 10, 2011, 4:15 AM by Unknown user
Showing posts 1 - 3 of 40. View more »