Публічна інформація


 Структура 2020-2021 н.р.                                                             Навчальний план 2020-2021 н.р.   Структура 2021-2022 н.р.                                                                         Навчальний план 2021-2022 н.р.


Установчі документи:
Статут закладу
Свідоцтво про атестацію 
Стратегія розвитку 2021-2025 роки                                                Структура та органи управління закладу освіти

У структуру управлінських органів у закладі  входять:

органи колегіального управління школою: загальношкільна конференція, 

Рада школи, педагогічна рада, нарада при директору, його заступниках;

 -  адміністрація закладу: директор,  заступник з навчально-виховної роботи,  педагог-організатор;

 - органи громадського самоврядування: учнів      - козацьке об’єднання школярів;

учителів - профспілковий комітет, методична рада батьків    - батьківський комітет.

 

Списки педагогічних працівників 2021-2022 н.р.
Освітня програма на 2019-2020 н.р.

Територія обслуговування, закріплена за закладом:
Згідно рішення виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради від 21.01.2021року №8 "Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Гуляйпільської міської територіальної громади у 2021році"  за закладом закріплено територію обслуговування, яка включає с.Гуляйпільське, с.Мирне, с.Чарівне.

Проектна потужність: 624 учня

Фактична кількість осіб, що навчаються у закладі:  на 01.09.2019 р. 105 учнів
                 на 01.09.2020 р. 107 учнів
              на 01.09.2021р. 96 учнів
                                                                                            на 01.09.2022 р. 88 учнів
Мова освітнього процесу в закладі: українська

Наявність вакантних посад:
Практичний психолог – 0,25 ставки
Секретар – 0,5 ставки
Підсобний робітник – 1,0 ставки
Інженер-електронік – 0,25 ставки
Двірник  - 1,0 ставки

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:
Будівля школи складається з 2-х поверхів, введена в експлуатацію в 1975 році,  проектна потужність – 624 учні. У школі створена кабінетна система. 
 У приміщенні школи 16 кабінетів:-  4  кабінети для учнів початкової школи; - 12  кабінетів для учнів 5-11 класів; з них кабінет фізики -1 , хімії - 1,  інформатики - 1, іноземної (англійської) мови - 1,   математики - 1, трудового навчання - 1, історії - 1, української мови та літератури – 2, російської мови – 1, біології – 1, географії – 1.
У школі є їдальня, бібліотека, спортивна зала. Усі навчальні приміщення школи мають природне освітлення. З вересня до травня підвищується рівень освітлення навчальних приміщень за допомогою штучного освітлення (у 4-х кабінетах початкової ланки та російської мови встановлено світлодіодні панелі та ЛЕД лампи).Навчальні класи і кабінети обладнані партами 2-3-х типорозмірів згідно діючими нормативними документами. Сучасними меблями, партами забезпечено 4-и класи початкової ланки. Підвіз дітей до школи, які проживають в селах Мирне та Чарівне, здійснюється шкільним автобусом 32053 07 «МРІЯ».


Правила прийому до закладу освіти:
  • Зарахування учнів до Закладу здійснюється до початку та упродовж навчального року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків, або осіб, які замінюють або направлень місцевих органів управління освітою та свідоцтва про народження (копія) і медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 класу).
  • До 1-го класу зараховуються діти, як правило, в 6 років, які досягли шкільної зрілості, що виявляється за допомогою психодіагностичного обстеження. Таке обстеження може проводитись лікарем-спеціалістом, районним психологом за критеріями, що визначаються спеціально уповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти. Право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу.
  • У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу за наявності у ньому вільних місць. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту. Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка.
  • Перевага у зарахуванні до закладу надається учням, які проживають у мікрорайоні цього закладу.Заклад зобов’язаний ознайомити учнів і їх батьків (або осіб, які їх замінюють) зі Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими документами, які регламентують організацію освітнього процесу у закладі.

Надання платних освітніх послуг

    Заклад освіти на даний час не надає платні освітні послуги, але за наявності потреби, бажання батьків та здобувачів освіти, кадрового та матеріально-технічного забезпечення зможе їх надавати відповідно до Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти у науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758. Згідно даного Порядку заклад освіти зобов'язаний:

1)      безкоштовно надати замовнику повну,  доступну  та  достовірну інформацію   щодо  порядку  та  умов  надання  конкретної  платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

2)     оприлюднити:-визначену у  встановленому  цим  Порядком  вартість   платної освітньої   послуги,  що   надається   для   здобуття  освіти  за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або  для здобуття  наукового  ступеня,  -  не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати; - вартість інших  платних  освітніх  послуг - не пізніше ніж за15 календарних днів до початку їх надання. Платні освітні послуги  можуть  надаватись  тими  самими структурними  підрозділами,  що  здійснюють  навчання  громадян за державним замовленням. Платні освітні послуги надаються на  підставі  письмової заяви  -  для фізичної особи;  договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи. На підставі  договору  (контракту)  надаються  платні освітні послуги відповідно  до  пунктів  1-4,  9-11  розділу  1   Переліку.

Результати моніторингу якості освіти:
Моніторинг виховної системи школи
Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами: наявність пандусу біля входу до закладу освіти, пристосованість класів 1 поверху.

Фінансова інформація
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за ІІ квартал 2018 року
Звіт за ІІІ квартал 2018 року
Річний звіт за 2018 року
Звіт за І квартал 2019 року
План асигнувань загального фонду бюджету
Звіт за ІІІ квартал 2019 року