DigiLär 2012

Barn- och utbildningsförvaltningens inspirationsdagar för pedagogisk personal 22 - 23 oktober

DigiLär 2012 den 22-23 oktober är en del i Regionens IT-strategiska program för Barn- och utbildningsförvaltningen. Dagarna innehåller föreläsningar, utställningar och möjligheter till inspirerande möten. 

När vi nu utökar datortätheten till lärare och elever, samtidigt som infrastrukturen byggs ut och framför allt mångfalden av lärverktyg exploderar, så hoppas vi att dessa dagar kan vara en bra inspiration till att pröva nya saker.

Att utveckla skolans möjligheter genom att utnyttja IT i utbildningen är i linje med den nya skollagen och läroplanen.

Eleverna ska kunna använda sig av modern teknik för skapande, kommunikation och lärande. Eleverna ska ha tillgång till relevanta lärverktyg dvs eleven ska ha tillgång till sådana verktyg som eleven behöver för att ha en tidsenlig utbildning.

Sista anmälningsdag är den 8/10. 
Anmälan gör ni digitalt via länken till vänster. Använd er GroupWise adress och ange vilka föreläsningar ni vill gå på.

Lokaler för dagarna: Vi håller i huvudsak till på Wisborgsområdet i Visby 
med Hwitstjärna som centrum. 
Här finns förmiddags- och eftermiddagsfika samt tid för mingel och reflektion över föreläsningarna och dessutom kan du besöka några utställare, PMC, Fenomenalen och Webbstjärnan.

Lokaler där föreläsningarna hålls kommer att läggas in här på hemsidan efter den 8/10 samt finnas anslaget i Rådhusets Ljusgård i samband med 
inspirationsdagarna.

Ni som ska på Google Edu i undervisningen av svenska och matematik på pass 1 på måndag kan börja dagen med fika på Hwitstjärna.

Kontaktperson frågor + ev avbokningar E-post: Olle Livén


Om personal i förskola och fritids vill ha utbildning utöver dessa dagar så får ni kontakta IKT-utvecklarna för separat utbildning.