ความหมายของเว็บไซต์ GOOGOL MONK

โพสต์2 มิ.ย. 2553 05:29โดยอ. อติภทฺโท   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2553 06:57 ]
ความหมายและคำแปลของชื่อ เว็บไซต์
Googol Monk  อ่านว่า  " กูกอลมัง "
                            แปลว่า  " นักบวชหรือพระสงฆ์จำนวนมหาศาล "
                            ความหมาย  เราเหล่าสาวกจำนวนมหาศาลผู้เดินตามหนทางแห่งการหลุดพ้น คือ มรรคผล นิพพาน และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
                                              ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนเอาไว้


Googol Monk  เกิดจากการนำคำ ๒ คำ มาต่อกัน ดังนี้

๑. Googol ( กูกอล )  หมายถึง จำนวนมหาศาล (large number) จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑๐๑๐๐
                              นั่นคือมีเลข ๑ แล้วตามด้วยเลข ๐ อีก ๑๐๐ ตัวในเลขฐานสิบ
                              หรือเท่ากับ
      10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 นั่นเอง

อ้างอิงจาก : วิกิพีเดีย ( http://th.wikipedia.org/wiki/กูกอล )
                  การค้นหาในกูเกิ้ล ( http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=googol&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= )

๒. Monk ( มัง ) หมายถึง นักบวช ความหมายทำนองเดียวกับ Buddhist priest ที่แปลว่า พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์

อ้างอิงจาก : พจนานุกรมลองดู ( http://dict.longdo.com/index.php?lang=en&search=buddhist+priest )
                  วิกิพีเดีย ( http://en.wikipedia.org/wiki/Monk )

เมื่อนำทั้ง 2 คำ มารวมกันก็มีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับ
Comments