פורים

חג פורים נחגג יומיים - בימים י"ד-ט"ו באדר.
במגילת אסתר מסופר, כי היהודים שגרו בערי הפרזות
ניצחו את אויביהם - ובראשם המן האגגי - ביום י"ג באדר,
וחגגו את הפורים למחרת - בתאריך י"ד באדר.
לעומתם, קיבלו היהודים שחיו בשושן הבירה
אישור מן המלך אחשוורוש להמשיך ולהילחם גם בי"ד באדר,
והם חגגו את הפורים למחרת - בתאריך ט"ו באדר.
מכיוון שהעיר שושן הייתה מבוצרת ומוקפת חומה, 
נוהגים לחגוג את חג הפורים בערים המוקפות חומה,
כמו ירושלים, בתאריך ט"ו באדר,
הנקרא "שושן פורים": פורים של העיר שושן.
ואילו בכל הערים והיישובים הפְּרוּזִים, שאינם מוקפים בחומה,
 • אני אקרא ואתם תענו. נו, נו, נו. 
 • אבל נא לא להרעיש בבקשה. שה, שה, שה. 
 • מה שקרה בשושן הבירה, מישהו שמע? מה? מה? מה? 
 • אחשורוש עשה מסיבה,שתה יין , ומה הגיש במשתה?תה, תה, תה. 
 • ואחר כך המלך השיכור הפציר בושתי: שתי, שתי, שתי. 
 • אבל זה לא היה לה טעים בלי סוכר. קר, קר, קר. 
 • ולכן תפקידה בארמון שם נגמר מר מר מר 
 • והגידו לי ,היכן השתחוו כולם להמן הצעיר? עיר, עיר, עיר. 
 • והאם גם מרדכי הצדיק השתחווה מולו? לא, לא, לא. 
 • אז המן פנה למרדכי ושאל "אתה מעדיף להשתחוות או לקבל בשושן מנדט?" דת, דת, דת. 
 • האם מרדכי עשה דבר בשבילו? לא, לא, לא. 
 • לכן התמלא המן כלפיו חימה. מה, מה, מה. 
 • וקרא: מרדכי שייך לעם מפורר ומפוזר. זר, זר, זר. 
 • והוא כבר ניבא את סופו של מרדכי ואמר. מר, מר, מר. 
 • אחרי מחשבה קבע איתו היועץ. עץ, עץ, עץ. 
 • אז נכון שמרדכי היה נורא מסכן. כן, כן, כן. 
 • אתם יודעים מה עשתה אסתר הנעימה? מה? מה? מה? 
 • הלכה וקבעה עם אחשוורוש פגישה. שה, שה, שה. 
 • היא שרה לו שיר וספרה לו בדיחה. חה, חה, חה. 
 • עד שהמלך שאל,להמן איזה עונש כדאי? די די די 
 • הוא קרא להמן והכריז- אתה נורא, תפקידך נגמר! מר, מר, מר. 
 • לך תרכיב את מרדכי על הסוס בלי היסוס. סוס, סוס, סוס. 
 • כי זה היה שכרו של הדוד מרדכי. חי, חי, חי. 
 • ומה היה בסופו של המן באמת? מת, מת, מת. 
 • ואני חושב/ת שלפרט לא כדאי. די, די, די. 
 • ואת ההתלהבות בשושן אין כבר צורך לחשוף. סוף, סוף, סוף.

Comments