הכותל - יום ירושלים

הַכֹּתֶל הַמַעַרָבִי

הַכֹּתֶל הַמַעַרָבִי הוּא הַקִיר הַמַעַרָבִי שֶל הַר הַבַּיִת. הוּא שָרִיד בֵּית הַמִקְדָש.

אַנָשִים מַאַמִינִים שֶבְּמָקוֹם קָדוֹש עַל אַף שֶנֶחֶרָב, נִמְצֵאת עָדַיִין הַשְכִינָה, הַכּוֹחַ הָאֶלוֹהִי, וְלָכֵן מַגִיעִים אֶל הַמָקוֹם אַנָשִים מִכּל רַחַבֵי הָעוֹלָם, גַם לא יְהוּדִים, כְּדֵי לְבַקֵש בָּקָשוֹת, לַשֵאת תְפִילוֹת וְלִכְתוֹב מִכְתָבִים לְאֶלוֹהִים. אֶת הַפְּתָקִים מַטְמִינִים בֵּין סִדְקֵי הַכּוֹתֶל.

פַּעָמַיִים בּכל שָנָה מְקַיֵים רַב הַכּוֹתֶל הַמַעַרָבִי מִבְצָע שֶל אִיסוּף הַפְּתָקִים הַרָבִּים הַטְמוּנִים בֵּין אַבְנֵי הַכּוֹתֶל.

הַפְּתָקִים נֶאֶסָפִים בִּזְהִירוּת וּבִקְדוּשָה וְנִטְמָנִים, נִקְבָּרִים, בְּבֵית הָעָלְמִין הַיְהוּדִי שֶעַל הַר הַזֵיתִים.

פעילויות ליום ירושלים


Comments