דבר המנהלת - לפתיחת שנת הלימודים


בס"ד, כ"ג מנחם אב תשע"א

         

 

להורים שלום רב,

 

בפרשת השבוע – פרשת ראה – אנו קוראים על סימני הטהרה המגדירים לנו את כשרותם למאכל של בעלי החיים. שני סימני הטהרה הנזכרים בדגים הם הסנפיר והקשקשת. הגמרא במסכת נידה כותבת שדי בסימן הקשקשים כדי לקבוע שהדג טהור משום שכל דג שיש לו קשקשים בידוע שיש לו סנפירים.

יש האומרים שרצתה התורה ע"י קריטריונים הלכתיים אלה ללמד את האדם מוסר ודרכי הנהגה אף באורחות חייו. לסנפיר ולקשקשת ישנם תפקידים שונים בחיי הדג. תפקיד הקשקשים הוא לשמור על הדג ולהגן עליו מפני טורפים. תפקידו של הסנפיר הוא לאפשר לדג לנוע במהירות ולהתקדם.

גם האדם נע כל הזמן בין שני קטבים. מצד אחד יש בו רצון לשמור על הקיים ולהישאר במסגרת הקבועה והבטוחה. מצד שני קיים בו דחף תמידי לנוע קדימה, להיחשף לעולמות חדשים ולהתאים את עצמו לשינויים סביבו.

באים חז"ל ומלמדים אותנו שדג שיש לו קשקשים, ודאי טהור הוא ובידוע שיש לו סנפיר, אך דג שראיתי רק את סנפיריו אין זה מחויב שאף קשקשים יש לו, ואסור לאוכלו שמא הוא דג טמא.

ולעניין האדם. במתח הזה שבין השמירה על הקיים והמסגרת לבין הרצון להשתנות ולהתקדם, זכות הבכורה היא לקשקשים. העדיפות היא למערכת הכללים השומרת על המסגרת, המקנה יציבות וביטחון. מובטחים אנו שמי שיש לו קשקשים יש לו גם סנפיר - מתוך מערכת יציבה ומסגרת ברורה הוא יוכל גם לנוע, להתקדם ולהתפתח. אך מי שכל מעייניו רק בפיתוח, שינוי והסתגלות לרוחות הזמן המתחדשות, חשש גדול ישנו שמא יפסיד גם את זה וגם את זה. לא רק שלא יתקדם אלא אף קיום בסיסי לא יהיה לו.

בדף הנשלח לכם היום מצורף גם תקנון בית הספר. בית ספר "גולן" שואף כל הזמן להתפתח ולהתקדם ואף עשינו לא מעט שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, אך אנו משתדלים לעשות זאת תמיד מתוך מסגרת ברורה המקנה גבולות, ביטחון ויציבות. רק מתוך בסיס איתן זה מסוגלים אנו להמשיך ולבנות בניין נכון ויציב.

 

לפניכם מידע ועדכונים על מספר נושאים חשובים:

 1. ביום הראשון ללימודים, יום חמישי ב' באלול כיתות ב'-ח' תתחלנה כרגיל ב 8:10 . ילדי כיתות א' יגיעו ב9:15 יחד עם ההורים. כולם יסיימו ביום זה בשעה 12:00. שעות האיסוף בבוקר מכל ישוב יפורסמו השבת ב"שישי בגולן" ובאתר המועצה.

 

 1. תשלומי הורים- מצ"ב הודעות חיוב. אנו מבקשים להסדיר בהקדם את התשלומים לביה"ס. בניגוד לשנה הקודמת, השנה לא נוציא לפועל פעילויות וטיולים שלא יהיה בידינו את התקציב הדרוש מראש. וועד הורים יצטרך להחליט בכל תוכנית לגופה, האם לקיים אותה רק עבור התלמידים שהוריהם שילמו עליה. אנו מצפים שהתשלומים לביה"ס יוסדרו עד ט"ו אלול (14 בספטמבר).

משפחות אשר להם קשיים כלכליים יכולות לפנות לוועדת הנחות, ועדה זו  תשב בתחילת חודש חשוון. טפסים ניתן לקבל במזכירות ביה"ס. ניתן להגיש בקשה להנחה עד ליום שלישי ו' בתשרי (4 באוקטובר).

 1. וועד הורים – השנה יבחר וועד הורים בהלימה לחוזר מנכ"ל. מכתב מפורט ישלח בתחילת השנה.

 

4.     תקנון בית הספר – במהלך השנה שעברה הקדשנו זמן רב בכתיבת תקנון לביה"ס. התקנון נכתב ע"י צוות המורים בשיתוף התלמידים. מצורף למכתב זה התקנון – אנא קראו אותו בעיון יחד עם ילדיכם. רוב הסעיפים עלו ע"י התלמידים. מעניין היה לראות שדווקא הילדים מהכיתות הנמוכות העלו מגוון רחב יותר של נושאים שמבחינתם היה חשוב שיעוגנו בתקנון. אנו רואים את התקנון ככלי שאמור לעזור לכולנו ליצור אווירה טובה ובטוחה יותר בביה"ס. אנו מאמינים שכשילד יודע מראש מה הכללים והגבולות המצופים ממנו, קל לו יותר לשמור על המסגרת ונמנעים עימותים וחיכוכים מיותרים. ישנם תחומים נוספים שלא הובאו בתקנון המצורף כדוגמת נושא המבחנים והבחנים. אנו מתכננים בשנה הקרובה להשלים את המשימה.

ברצוננו להדגיש שרוב הדברים הכתובים בתקנון מוכרים לילדים גם משום שבית הספר כבר פועל ע"פ רוב הכללים הנמצאים בו, וגם משום שהתקיימו לא מעט שיחות בכיתות בעניין זה.

 

5.     הצהרות בריאות – מצורפת הצהרת בריאות עליה אתם מתבקשים לחתום. אנו מבקשים שהילדים ימסרו את ההצהרה ביום הראשון של הלימודים למחנך הכיתה. לא נוכל לאפשר לילד להשתתף בשיעורי חינוך גופני ללא הצהרה חתומה.

 

6.     צרפנו לעיונכם את לוח הצלצולים, לוח החופשות והימים המיוחדים. שימו לב שבשנה"ל תשע"ב לא לומדים בין יום כיפור לסוכות וכן פתיחת שנה"ל תשע"ג הוקדמה במספר ימים. בעז"ה נשלח לכם בהמשך את לוח האירועים והטיולים של השכבות השונות. יתכנו שינויים עקב דברים שאינם תלויים תמיד בנו.

 

7.     בעלי תפקידים – ב"ה בית הספר התברך בצוות גדול ואיכותי. פרטנו לכם מה תפקידו של כל אחד בצוות. אפשר לפנות לכל אחד מאתנו עם יוזמות, רעיונות, ביקורת הנאמרת מתוך רצון לקדם ולבנות, התלבטויות וסתם מחשבות. אנשי הצוות שתיפנו אליהם ימצאו את הדרך לשתף ולעדכן את ההנהלה. השיקוף שלכם, המבט האחר, זווית הראיה השונה משלנו תעזור לנו להעניק לילדים שלנו חינוך טוב יותר.

 

8.     תקשורת עם ההורים – המידע השוטף להורים מהנעשה בבית הספר ישלח אליכם בעיקר דרך הדוא"ל ומה שרלוונטי יפורסם גם באתר בית הספר. אנא דאגו לעדכן את המייל שלכם. ניתן לשלוח עדכון למייל של מזכירות בית הספר שכתובתו golanhis@gmail.com. אם החלפתם במהלך השנה מספרי פלאפונים – אנא עדכנו אותנו.

 

 1. פרסום תמונות באתר ביה"ס - אנו מעוניינים לפרסם באתר תמונות מהנעשה בביה"ס, לצורך כך אנו צריכים אישור הורים. לאור פניות של מספר הורים והבעת חששם מפרסום תמונות באינטרנט וחשיפתם לעיני כל, החלטנו שסביבת התמונות תהיה מאובטחת והכניסה תתאפשר רק עם סיסמא. אנו מבקשים מכל ההורים שעדיין לא שלחו לנו אישור לעשות זאת בהקדם.

לוח צלצולים


                               ימים א'-ה'

8:10-9:10                   תפילה + שעור 1

9:10-9:50                   שעור 2

9:50-10:05     הפסקת אוכל

10:05-10:25   הפסקה

10:25-11:10   שעור 3

11:10-11:50   שעור 4

11:50-12:00   הפסקה

12:00-12:45   שעור 5

12:45-13:25   שעור 6

13:25-13:45   הפסקה

13:45-14:30   שעור 7

14:30-15:15   שעור 8

 

          הסעות א'-ה':     פיזור ראשון – 13:35

                                                פיזור שני -     15:25 

                                 יום שישי

8:10-9:10                   תפילה + שעור 1

9:10-9:50                   שעור 2

9:50-10:05     הפסקת אוכל

10:05-10:20   הפסקה

10:20-11:00   שעור 3

11:00-11:40   שעור 4

11:40-12:20   שעור 5

 

 

 

 

 

 

              הסעות יום ו':     פיזור יחיד – 12:30 

לוח חופשות תשע"ב

ימים

תאריכים

חופשה

הערות

חמישי

ב' אלול תשע"א

1/9/11

---

פתיחת שנת הלימודים תשע"ב

כיתות ב'-ח' כרגיל

כיתות א' ב9:15

כולם מסיימים ב12:00

רביעי-שישי

כ"ט אלול תשע"א

עד ב' בתשרי תשע"ב

28-30/9/11

ראש השנה

חזרה ביום ראשון, ד' תשרי, צום גדליה

סיום לימודים לכולם ב13:25

שישי למשך שבועיים

ט' תשרי תשע"ב

עד כ"ד בתשרי תשע"ב

7-22/10/11

יום הכיפורים וסוכות

חזרה ביום ראשון כ"ה תשרי

רביעי-רביעי

כ"ה כסלו תשע"ב

עד ב' בטבת תשע"ב

21-28/12/11

חנוכה

חזרה ביום חמישי ג' בטבת

חמישי

י' בטבת תשע"ב

5/1/12

---

צום עשרה בטבת

סיום לימודים לכולם 13:25

שלישי

י"ב אדר

6/3/12

 

יום תחפושות

סיום לימודים לכולם ב12:00

רביעי-שישי

י"ג אדר תשע"ב

עד ט"ו אדר תשע"ב

7-9/3/12

פורים

חזרה ביום ראשון י"ז באדר

רביעי למשך שבועיים וחצי

ה' ניסן תשע"ב

עד כ"ב בניסן תשע"ב

28/3-14/4/12

פסח

חזרה ביום ראשון כ"ג בניסן

חמישי

כ"ז בניסן תשע"ב

19/4/12

---

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

טקס בשעה 10:00

רביעי

ג' באייר תשע"ב

25/4/12

---

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה

טקס בשעה 11:00

סיום לימודים בסביבות השעה 12:00

שעה מדויקת תתפרסם בסמוך לתאריך.

חמישי

ד' באייר תשע"ב

26/4/12

יום העצמאות

חזרה ביום שישי ה' באייר

חמישי

י"ח באייר תשע"ב

10/5/12

ל"ג בעומר

חזרה ביום שישי י"ט באייר

ראשון

כ"ח באייר תשע"ב

20/5/12

---

יום ירושלים

שבת-שני

ה'-ז' סיוון תשע"ב

26-28/5/12

שבועות

חזרה ביום שלישי ח' בסיוון

שישי

ט' בתמוז תשע"ב

29/6/12

---

סיום שנת הלימודים

חלוקת תעודות

שני

ט' באלול תשע"ב

27/8/12

---

פתיחת שנת הלימודים תשע"ג

 

בעלי תפקידים


  

מנהלת          יעל אריאל

סגן מנהל                     רועי צור

מנהלת מערך לוגיסטי – רבקה דמביץ

מזכירות                      שושי דובדבני,  שושי אליהו

אבות בית                    ג'ון סוזנה,  עוז יהודה

 

רב ביה"ס                    הרב ישי סמואל

יועצות            חיה הרשקוביץ    – כיתות א'-ו'

                                    מור ג'אן             – כיתות ז'-ח'

רכזת חינוך חברתי – דקלה שוורץ

רכז טיולים –       ליאור פרץ

 

רכזי שכבות :      ענת אף             – כיתות א'-ב'

                        עידית אינגרם      – כיתות ג'-ו' בנות

                                    אורי ידוב                        – כיתות ג'-ו' בנים

                                    סילביה צולקר      – כיתות ז'-ח'

 

רכזי מקצועות : 

            תנ"ך ותושב"ע     – רועי צור

            שפה                 – טלי שקד

            מתמטיקה                      – שוש צלח

            אנגלית               – ענת שוסיוב

            מדעים               – חנה דהן

            אומנות               – עיינה גולן

            חינוך גופני          – שמעון זרקא

 

רכזים מערכתיים :

טיפול בפרט                        – אורי ידוב

            חינוך מיוחד ושילוב           – חיה נאמן

            מדידה והערכה                – שרית צדיק

            מתנדבים                                   – יעל אהרונסון

            קשר קהילה- ביה"ס         – חנה חדד

            איכות סביבה                  – יעל פארן


 

 

מחנכים :            כיתות א'  -         ענת אף,  נעמי עמוס,  אושרית מרוואני

                        כיתות ב'            -           ג'ולי גנירם,  שולי סמואל,  חנה חדד

                        כיתות ג'             -           רועי צור,  הילה נוקד,  טלי שקד,  יעל אסרף

                        כיתות ד'             -           אריק כהן,  ליאור פרץ,  ציפי איזנטל

                        כיתות ה'            -           אורי ידוב,  נילי מיטב,  שרה אליהו

                        כיתות ו' -           סילביה צולקר,  עידית אינגרם,  שלומית לב ארי

                        כיתות ז'             -           הילה שטרסברג,  שרית צדיק

                        כיתות ח'            -           אפרת צדרבוים,  טלי ריבקין

 

צוותים מקצועיים : 

            מקצועות קודש             הרב ישי סמואל,  אודי בן שושן,  עוז מסווארי, הילה וינטר

            שפה                          איריס אופנהיימר, גילי שפיר

            מתמטיקה                               שוש צלח, אורית זיגלר, יעל אהרונסון, מירית ליפשיץ, דני חיימוב

            אנגלית                        ענת שוסיוב, נילי מיטב, נעמי דולב, יסמין אטלן

            מדעים                        חנה דהן, יעל פארן, אורטל בן ברוך, יפית אסולין

            חנ"מ ושילוב                 חיה נאמן, לאה פורת, עדי רייש, הילה נוקד

            אומנות וטכנולוגיה –         עיינה גולן, דורית בן ישר, מאיה לובינר, שירה גלר

            חינוך גופני                   שמעון זרקא, אורי פנחס, שירה פנחס, כרמית בן יוסף

            אחרים                        שירי ישראלי (מוזיקה), עדינה בהרב (תקשורת), דקלה שורץ (גיאוגרפיה)

תקנון בית ספר "גולן"

 

התקנון הוא מסמך המגדיר את אורחות החיים ודרכי ההתנהגות בבית הספר בכפוף לנוהלי משרד החינוך. מטרת התקנון לסייע ביצירת אקלים חינוכי מיטבי המאפשר לקדם את איכות החינוך והלמידה בבית הספר ולחזק את תחושת המוגנות של התלמידים.

תקנון בית הספר נוסח במשותף ע"י צוות מורים ותלמידים מבית הספר והוא יעודכן מעת לעת על פי הצרכים שיעלו. התקנון נכתב בלשון זכר אך הוא מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

התקנון מחייב את כל הבאים בשערי בית הספר ומוטלת חובה על המורים, התלמידים וההורים לקרוא את תקנון ביה"ס ולקיים אותו.

 

כבוד הדדי

 1. בתחילת השיעור נקבל את  פני המורה בעמידה ליד מקום הישיבה כשהציוד מונח על השולחן.
 2. המורה יכבד את התלמידים בברכת שלום. השיעור יחל אחר קבלת רשות מהמורה לשבת.
 3. נקפיד על תרבות דבור ולשון נקייה בין כל באי ביה"ס.
 4. נקפיד לשמור על כבוד החבר, גופו ורכושו.
 5. נקפיד לא להביא חפצים מסוכנים לבי"ס ולהימנע מכל מעשה מסוכן.

 

לבוש והופעה

1.     בכל יום יש להגיע בתלבושת ביה"ס  - חולצת טריקו חלקה בכל צבע, עליה מודפס סמל ביה"ס.

2.     סמל בית הספר יופיע תמיד (כולל בחורף) על הבגד העליון (חולצה או סווצ'ר).

3.     לטקסים ולראשי חודשים יש ללבוש חולצת טריקו לבנה עם סמל ביה"ס.

4.     על הבנים להקפיד להגיע בכיפה ובציצית.

5.     על הבנות - מכיתה ד' ומעלה- להקפיד ללבוש חולצת שרוול המכסה את הזרוע ומגיעה עד המרפק.

     מכיתות א'- ג' – להקפיד ללבוש חולצת שרוול המכסה לפחות מחצית מהזרוע.

6.     על הבנות – מכיתה ג' ומעלה – להקפיד להגיע עם חצאית המכסה את הברך גם בישיבה.

      בכיתות א'-ב' – ניתן להגיע עם מכנס ארוך.

7.     יש להגיע עם חולצה ללא מחשוף.

8.     אין להגיע באיפור, בלק צבעוני ובשיער צבוע.

9.     ההליכה בכיתות ובשטח ביה"ס תהא תמיד בנעליים או בסנדלים.

 

דרכי אכיפה:  תלמיד שיגיע ללא תלבושת כנדרש, צוות ביה"ס יתקשר להוריו, על ההורים לדאוג באופן מידי להביא תלבושת. במידה ולא, התלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה ולהסתובב בשטח ביה"ס. התלמיד ישהה עד גמר השיעור השישי במקום שיוגדר לו בתחילת היום.                                                                  תלמיד שיגיע לביה"ס בהופעה שאינה הולמת את רוח ביה"ס לא יורשה להיכנס לכיתה עד שישפר את הופעתו.

 

מכשירי פלאפונים וציוד יקר ערך

1.     אין להביא כסף לבית הספר ולטיולים.

2.     חל איסור מוחלט להביא לביה"ס ולטיולים טלפונים ניידים, אייפונים, אייפודים, מכשירי mp או כל מכשיר מסוג דומה (פרט לתלמידים שקיבלו אישור מיוחד ממנהל ביה"ס).

3.     במקרים דחופים רשאי תלמיד באישור המחנך או המורה המקצועי לגשת למזכירות על מנת ליידע הורים.

4.     האחריות על נזקים לדברי ערך שתלמיד הביא לבית הספר או/ו לטיולים תהיה על התלמיד בלבד.

דרכי אכיפה: טלפון נייד , mp או כל מכשיר דומה שיובא לביה"ס או לטיול, יילקח מהתלמיד  

             ויוחזר להורים בלבד.

שמירה על רכוש בי"ס וניקיונו

1.       נקפיד על שמירת רכוש הכתה ומסדרונות ביה"ס ונשמור על ניקיונם ושלמותם.

2.       משחקי כדור יהיו רק במגרשים בחצר ביה"ס ולא במסדרונות או בכתה.

3.       אסור לשחק במשחקי מים בשטח בית הספר.

4.       נאכל אך ורק בכתה ואת הפסולת נשליך לפח.

5.       נקפיד על ניקיון השירותים.

6.       עלייה לגגות בביה"ס אסורה בהחלט.

7.       ביציאה מהכיתה בסופו של יום עלינו לכבות אורות ומזגנים.

8.       נשמור על הזכות לפרטיות בחפצי האחר.

דרכי אכיפה: תלמיד שיגרום נזק לרכוש ציבורי או פרטי בזדון, יישא בכל הוצאות התיקון.

    תלמיד שיעלה על גג בית הספר, יוזמן לשיחה יחד עם הוריו. במידה והדבר                              יישנה, התלמיד יושעה מביה"ס.

    תלמיד שילכלך את ביה"ס במתכוון או מתוך חוסר אכפתיות, יקבל משימות 

      ניקיון וטיפוח ביה"ס לאחר סיום יום הלימודים.

    תלמיד שישחק עם כדור במבנה הכיתות – כדורו יוחרם לתקופה מוגדרת.

 

איחורים ונוכחות

1.     נקפיד על הגעה בזמן לבית הספר, ניכנס לכל שיעור מיד אחר הצלצול.

 1. אין להגיע לביה"ס לפני השעה 7:40 בבוקר. לפני שעה זו אין מורה תורן והילדים נמצאים ללא השגחה. בזמן זה הילדים הם על אחריות ההורים בלבד.
 2. יציאה מבי"ס במהלך יום הלימודים תתאפשר רק לאחר קבלת אישור הורים בכתב וחתימתו ע"י אחד מנושאי התפקידים בבית הספר.
 3. תלמיד הנעדר מבית הספר, יביא בחזרתו אישור רפואי או אישור כתוב מההורים.
 4. תלמיד הנעדר משעור ידאג להשלים את החומר הנלמד בכתה.
 5. השלמת חומר הלימודים לתלמיד הנעדר עקב מחלה, ייעשה ע"י חבר/ה מהכיתה.
 6. הורים יודיעו על היעדרות ילדם למחנך הכתה או למזכירות ביה"ס.

דרכי אכיפה: יציאה משטח ביה"ס שלא באישור הורים ונושא תפקיד (כולל הליכה למכולת  

               בדרך חזרה מאולם הספורט)– תתקיים שיחה עם התלמיד וההורים ייודעו. אם  

               הדבר ישנה – התלמיד יושעה מביה"ס.

             במקרה של חיסורים ואיחורים לא מוצדקים –תתקיים שיחה עם התלמיד. אם  

               הדבר ישנה - ההורים ייודעו ועל התלמיד יהא להשלים את השיעורים בסוף יום

               לימודים לפי החלטת המחנך.

                        תלמיד המרבה לאחר לשיעורים, תמנע כניסתו לכיתה בשיעור המדובר, כדי לא                            להפריע למהלך הלימודים.

 

התנהגות

 1. השימוש באלימות מכל סוג שהוא אסורה בכל מצב.
 2. אלימות מילולית – מוגדרת כהתבטאות מילולית הפוגעת באדם כלשהו כגון מילים בוטות, התבטאויות גסות, איומים וכדומה.
 3. אלימות פיזית –  מוגדרת כפעולה הגורמת לפגיעה פיזית בזולת אם זו פגיעה מכוונת או כזו הנובעת מהתנהגות בלתי שקולה.
 4. אלימות חברתית – מוגדרת כארגון חרם על תלמיד/ים ו/או העלבה מתמשכת.

 

דרכי אכיפה: תלמיד שהתנהג באלימות יוזמן לשיחת בירור והבהרה, המורה יידע את ההורים                           בכתב או בע"פ, תהיה תגובה חינוכית של מחנך הכיתה בהתאם למעשה. 

             במידה וההתנהגות האלימה תחזור על עצמה – התלמיד יורחק מביה"ס ויוזמן                        לשיחה בנוכחות הוריו.

             במקרה של אלימות חמורה, הנהלת ביה"ס תשעה את התלמיד מיידית.

הסעות

1.     ההמתנה להסעות תהיה באווירה נעימה.

2.     בזמן העמידה בתחנה יש לעמוד בטור מסודר לפי שכבות הגיל (מהקטנים לגדולים). העלייה לאוטובוס וכן הירידה ממנו תהיה לפי הסדר ללא דחיפות ועקיפות.

3.     לאחר העלייה לאוטובוס מתיישבים וחוגרים חגורת בטיחות.

4.     יושבים באוטובוס בצורה נאותה, ולא מסתובבים בזמן הנסיעה.

5.     שומרים על ניקיון האוטובוס ורכושו.

6.     יש להישמע להוראות הנהג, תורני ההסעות ונאמני ההסעות.

 

דרכי אכיפה: לאחר הפרה ראשונה – שיחה עם התלמיד.

             לאחר הפרה שניה – יידוע הורים.

             לאחר הפרה שלישית – יידוע הורים ומתן אזהרה לפני השעיה.

             לאחר הפרה רביעית – השעיה מנסיעה באוטובוסים לתקופה שתקבע ע"י הצוות   

                               החינוכי. הגעת התלמיד לביה"ס וחזרה הביתה באחריות ההורים.

במקרים של התנהגות חריגה בתחנת ההסעה או במהלך הנסיעה, יטופל התלמיד מידית, באופן התואם את חומרת המעשה.

    

 

טיולים ויציאות מאורגנות

1.     יציאה לטיולים מותנית באישור בכתב מההורים, הניתן למחנך הכיתה עד יומיים לפני יציאת הטיול. לא יתקבל אישור בע"פ בטלפון או במייל.

2.     בטיולים נקפיד להישמע להוראות הצוות המלווה.

3.     יש לבוא לטיולים עם נעליים סגורות, כובע וכמות מים מספקת.

4.     תלמיד שנרשמו לו מספר אירועי משמעת או שהוא היה מעורב באירוע משמעת חמור יורשה לצאת לפעילות מחוץ לשטח בית הספר רק בליווי אחד מההורים.  

 

דרכי אכיפה: תלמיד שלא יהיה לו אישור מתאים בזמן או שיחסר לו כובע, נעליים סגורות או  

             כמות מספקת של מים – יישאר בבית הספר וישולב כחונך בכיתה נמוכה או ישתלב

             בסדר היום בכיתה גבוהה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

כל אירועי המשמעת יתועדו וירשמו בהערות מעקב שבתוכנת המשו"ב.

במצב שאירועי המשמעת יחזרו על עצמם, מחנך הכיתה ידאג לעדכן את ההורים ורכז השכבה, במידת הצורך המחנך יעדכן גם את היועצת והמנהלת.

 

 

 

 

 

 

ĉ
משתמש לא ידוע,
12 בינו׳ 2011, 14:28
Comments