WieWaarWat

WieWaarWat.TV is onderdeel van Stichting GODOGOOD.
De site is ontwikkeld in 2015, om journalistieke verslaggevingen openbaar te maken en het maken van filmpjes te stimuleren.
Samen met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen willen we een platform ontwikkelen waarmee iedereen kan leren hoe je het makkelijkste vragen kunt stellen en antwoorden kan krijgen.

Door de 3 vragen te stellen
Wie ben je
Waar ben je
Wat doe je

willen we de standaard van de journalistieke vragen concreter en beter maken.
De volgorde van de vragen is bepalend voor de antwoorden.
Wij zijn van mening dat het belangrijkste is om ...
als 1e betrouwbaar te weten komen met WIE je spreekt en over wie je vragen stelt.
Als 2e is het belangrijk om te weten WAAR iets is gebeurd of gaat gebeuren.
Ten 3e is het erg belangrijk om goed te omschrijven WAT er is gebeurd of wat er gaande is of wat er gaat gebeuren.

Stuur gerust een mailtje naar wiewaarwat.tv@gmail.com 
Of kijk op de site WieWaarWat


initiated by Stijn C.R.E.C.Gabeler from the Netherlands
Comments