concept

PROJECT : STICHTING GODOGOOD - @GODOGOOD.org - #GODOGOOD                                                                 contact

http://godogood.geef.nl/actie/stichting-godogood
MISSION STATEMENT 2014-2020
INZAMELINGSAKTIE : 1.000.000 EURO OF MEER

*
Wilt U ons financiëel helpen, steun ons dan met 10 euro per maand, 30 Euro per kwartaal, 60 Euro per half jaar of 120 euro per jaar, 
Het geld kunt U zelf overmaken naar:
Banknummer : ING NL45 INGB 0006385884 TNV : STICHTING GODOGOOD Te Alkmaar

STAGEBUREAU 

YouTube-video


PROJECT: GODOGOOD
Stichting GODOGOOD zet zich in dmv openbare youtube producties en registraties van stichtingen en goede doelen. Ook is de Stichting GODOGOOD via vrijwilligers te verbinden met scholen, bedrijven en organisaties of instellingen. De doelstellingen zijn omschreven op de sites en blogs, ..
De missie van de Stichting GODOGOOD is om in Nederland en Wereldwijd actief aanwezig te zijn voor goede doelen ondersteunende projecten.

Door vrijwilligers te verbinden met hulporganisties en verslaggevingen op een duurzame manier structuur te geven waardoor structurelere vormen van aanbod kunnen worden gematched met de vraag en hulpvragen van de mensen, de dieren en de natuur (Flora en Fauna); Ontstaat er een netwerk en portaal wat zich doeltreffend inzet voor verbeteringen en een waarborg kan leveren in de vorming van controle systemen en onderhoud en veiligheids ervaringen.

Het hoofddoel van GODOGOOD is om mensen te motiveren, inspireren en te helpen activeren in gedachtens en acties die een gewenste verbetering kunnen leveren. 1 malig of duurzaam en structureel.

Vaste contracten kunnen een bijdrage leveren tot een zekerder bestaan met zorgvuldigere en zelfstandigere vormen van ondernemen en privatisering en openbaring.

Het deel: beheer en bewaking is hierbij een openbaar gedachtengoed wat gedeelt mag worden en waarbij materie ondergeschikt kan raken aan de gewenste en beoogde verbeteringen.

Mind of Matter,..
Verstand boven Materiële welvaart.

Het logo, de naam en de missie GODOGOOD zijn ontstaan door registraties geregeld door:
Stijn C.R.E.C.Gabeler
184840582 B.01. NL
GODOGOOD@GMAIL.COM 
+31(0)622869860

Samen staan we sterk.
GODOGOOD INTERNATIONAL
Samenwerken voor een hulpvaardigere wereld.
Ga voor meer informatie naar:
 
 
 

 voor internationale informatie 

kunt u kijken op :

 
 
GODOGOOD INTERNATIONAL
Comments