123 rules

Initiator : https://www.facebook.com/stijn.gabeler #GODOGOOD

Add yourself to the groups, youtube channels and follow us on instagramon twitter , pinterest or any other social media.


1. Stop all your addictions :: need help? Sent a whatsapp to +31622869860 and tell us your story.

2. Choose to connect with people

3. Help, and think and act, communicate together and be part of the network

4. Make other people aware and active. create possibilities. Think in opportunaties. Give people and groups a choice

5. Innovate and create new projects and productions. Design services and support to help the world.

6. Never put Economic progression in front of Ecologic and Environmental importancy.

7. Choose to live your own healthy life and create a structure in your life style that is healthy.

8. Make new friends, Learn to know people better and better. Give yourself and all of you by being honest.

9. Go and Do Good, know what is good and do it. Know where you are going and what you can do to reach for something that is important in your life and create your better world.

10. Live and let live, Let other animals and people live a good life. Give space, Time, power and knowledge. Share ... Give energy by being happy, healthy and honorable. Share with others to make life better.

 help to create an app, webshop and online social-media-site for : www.filmchores.com 


10 REGELS  / BLOG 

1. Stop zelf met je huidige verslavingen. :: Hulp nodig? Stuur een whatsapp naar +31622869860 en vertel ons jouw verhaal.
2. Kies ervoor om in verbinding te staan met mensen.
3. Help mee en denk en doe mee. Communiceer richting het netwerk en wees onderdeel van dit netwerk.
4. Maak mensen bewust van de mogelijkheden en creëer kansen en geef mensen en groepen een keuze.
5. Ontwikkel vernieuwende projecten, producten, diensten, services. Geef de huidige wereld een inzicht en een keuze.
6. Stel de economische belangen nooit boven de ecologische belangen.
7. Kies ervoor om zelf succesvol en gelukkig te zijn door op een gezonde manier te leven.
8. Maak nieuwe vrienden, ... Leer mensen beter kennen. Geef jezelf door op een eerlijke manier open te communiceren.
9. GA & DOE GOED, Weet wat goed is en doe dit. Weet waar je heen mag en kan gaan om iets te bereiken wat in jouw wereld belangrijk is.
10. Leef en laat anderen ook leven. Gun elkaar de ruimte, de tijd, de kracht en de kennis, de energie en de benodigdheden die men nuttig kan inzetten.help mee en creëer met ons een app, webshop en online social-media-website voor : www.filmklusjes.nl 


Ga voor meer informatie naar:
 
 
 

 voor internationale informatie kunt u kijken op :

 
 
GODOGOOD INTERNATIONAL
Comments