Teacher Schedules


 
Mrs. Rupp's Schedule Mrs. McConaha's Schedule
Period 1: English Assist 
Period 2: English Assist (H153)
Period 3: English 10  (H153)
Period 4: English 11 (H153)
Period 5: English 10 (H153)  
Period 6: Lunch 
Period 7: English 10 (H153) 
Period 8: Planning
 Period 1: English 10 (H153) 
Period 2: Pass Room (J178)
Period 3: English 10 (H153)
Period 4: English 11 (H153)
Period 5: English 10 (H153)
Period 6: Lunch
Period 7: English 10 (H153) 
Period 8: Planning