Aktualności

Wyniki Internetowego Konkursu Matematycznego "Sprawdź się"

W ostatnim etapie konkursu uzyskano następujące wyniki:

w klasach pierwszych - A. Witkowska - kl.1c - 95%; 

w klasach drugich - M. Kieszek - 100%, A. Pokora i J. Czyżewski - 88%, J. Szczęch  -- 75% (wszyscy kl. 2d).

w klasach trzecich - G. Michalski - kl. 3d i M. Owczarek - kl. 3e - 100%;  i K. Lewandowski z kl. 3e - 95%.

Podsumowanie konkursu:

W klasach pierwszych w całym konkursie najlepszy wynik uzyskała A. Witkowska - 95%.

W klasach drugich, gdzie do końca trwała bardzo wyrównana walka zwyciężył M. Kieszek - 99% przed A. Pokorą i J. Czyżewskim - 98%. 

W klasach trzecich zwycięzcą został G. Michalski - 95,4%, który minimalnie wyprzedził K. Lewandowskiego - 94,9%, trzecie miejsce uzyskał M. Owczarek - 82%.

 Gratuluję laureatom osiągniętych wyników, a wszystkim biorącym udział w konkursie dziękuję za sumienne wykonywanie kolejnych zadań. Uczniów klas 

pierwszych i drugich zapraszam do przyszłorocznej edycji konkursu :)


Nowe artykuły


W zakładce "Czy wiesz, że - ciekawostki matematyczne", znajduje się kolejny artykuł. Zapraszamy do lektury!


Wyniki Konkursu "Sprawdź Się" - październik 2015klasy pierwsze: A.Witkowska I C- 97,5%

klasy drugie:

 1. ex aequo: J. Czyżewski II D,  M. Kieszek II D, A. Pokora II  D - 100%

2. M. Wielgus II D - 87,50%

klasy trzecie:

1. G. Michalski  III D 100 %

2. K. Lewandowski III E, 97,5%

3. M. Owczarek III E - 95%
Konkurs Internetowy "Sprawdź Się"


Zapraszam wszystkich zainteresowanych matematyką do kolejnej edycji konkursu "Sprawdź się". Od 1 października 2015 r. do końca maja 2016 r. będą 

ukazywały się 4 zadania w trzech kategoriach: dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Co miesiąc można zdobyć bardzo dobrą ocenę z matematyki, a na 

zakończenie roku szkolnego najlepsi matematycy otrzymają dodatkowo nagrody. Regulamin i zadania znajdziecie  po zalogowaniu się na szkolnej platformie e-

learning w kategorii Matematyka. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. 


Matematyka na platformie e-learning

W kursie "Matematyka" od obecnego roku szkolnego będą ukazywały się materiały utrwalające tematy lekcji dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Od dziś są dostępne dwa pierwsze: dla klas drugich Potęgowanie oraz dla klas trzecich Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego: działania na liczbach. Życzę miłej nauki.

http://e.gimkonst.pl/course/index.php?categoryid=11


Wyniki Internetowego Konkursu Matematycznego
"Sprawdź Się"


KLASY I


I MIEJSCE - M. Kieszek - klasa Id - 98%

II MIEJSCE - J. Czyżewski - klasa I d - 97%

III MIEJSCE - A. Pokora -  klasa Id - 91%KLASY II

I MIEJSCE - ex aequo - Krystian Lewandowski - klasa IIe

oraz Grzegorz Michalski - klasa IId (98%)

GRATULUJEMY !!!


Kolejne artykuły...
W zakładce "Czy wiesz, że" znajdują się kolejne artykuły, związane z tajnikami matematyki.
Zapraszam do korzystania!
                                                         Grzegorz Michalski

Święto Liczby Pi

Ogłaszamy konkurs na wykonanie plakatu lub krótkiej prezentacji pt.
"Co z tą Ludolfiną?"
Najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi z matematyki.

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji!!!


Eliminacje 


Szkolne19 listopada 2014 r. odbędą się szkolne eliminacje szkolne do Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego.


Życzymy powodzenia!!!


-------------------------------------------------------------------------Olimpiada


Matematyczna


Gimnazjalistów


Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Od bieżącej edycji OMG każdy finalista zostanie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego

z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom OMG. Olimpiada 


składa się z 2 odrębnych części:


1. Część testowa - 

W gimnazjach, które zarejestrowały swój udział w OMG zostanie w dniu:

27 listopada 2014 r. o godz. 9.00 przeprowadzony test pisemny.

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w teście, powinni zgłosić się do nauczycieli matematyki.2. Część korespondencyjna -


Tu znajdziecie zadania części korespondencyjnej, które należy przesłać do 15 grudnia 2014 r. do organizatorów OMG:


Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A 4, zapisanych jednostronnie. W prawym górnym rogu 

każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej, powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod 

numerem zadania. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły 

oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo. Prosimy, aby przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań zapoznać 

się ze wzorem arkusza, dostępnego w dwóch wersjach: dla ucznia, który uczestniczył w części testowej oraz dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej. 

Rozwiązania zadań konkursowych (wszystkich lub części z nich) należy przekazać p. Marzenie Wojtysiak lub przesłać bezpośrednio listem poleconym.  

Uczestnik przesyłający prace samodzielnie powinien umieścić na kopercie swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane szkoły, w tym adres pocztowy placówki, jej 

numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwy powiatu i województwa, na terenie których znajduje się szkoła. Więcej informacji o zawodach można znaleźć na 

stronie http://www.omg.edu.pl/wazne-x Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!
---------------------------------------------------------------------

Koło matematyczne dla klasy ID

Zapraszam uczniów klasy Id na koło matematyczne, które prowadzone jest w ramach innowacji „Matematyka z tablicą interaktywną”,
które odbywa się we wtorki od godz. 14.35 do 15.20 w sali nr 13 (zamiennie z salą nr 6). Na kole poznajemy tajniki programu matematycznego Geogebra.

Marzena Wojtysiak

--------------------------------------------------------------------------

Konkurs matematyczny "Sprawdź Się 2014/2015"

Rusza kolejna edycja konkursu matematycznego „Sprawdź się”, tym razem dla uczniów klas:

               II a, II d, II e oraz I d.

Więcej informacji znajdziecie na platformie e-learning naszego gimnazjum. (e.gimkonst.pl)

 Od 2 października 2014 r. zapraszam do rozwiązywania zadań.

M. Wojtysiak


------------------------------------------------------------------------

Koło matematyczne klas II
Zajęcia koła matematycznego dla klas II odbywają się w każdy poniedziałek na 7 godzinie lekcyjnej (13:40 - 14:25)

Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

---------------------------------------------------------------------------
Kangur
20 marca 2014 roku, na 2 i 3 godzinie lekcyjnej odbędzie się konkurs matematyczny "Kangur". 
Na konkurs przynosimy: przybory geometryczne i czarny długopis

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Święto Liczby Pi

14 marca to nieoficjalne Święto Liczby Pi.
Żeby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać prezentację, która znajduje się tutaj
Witamy serdecznie na stronie internetowej 

MATEMATYKI w Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Będą na niej publikowane informacje z matematyki, materiały do nauki oraz inne ważne rzeczy dotyczące tego przedmiotu w Naszej Szkole


Opiekunem jest:

mgr Marzena Wojtysiak


Podstrony (1): Podstawa programowa