Hội thảo Google Enterprise Search - Hà Nội 6/2012

Bringing the Power of Google to Your Organisation
Hãy tham gia cùng Google và Gimasys trong buổi hội thảo ngày 21/06/2012 tại Hà Nội về giải pháp Google Search Appliance (GSA) của Google cho lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Thông tin chi tiết về hội thảo:


Thời gian:
9AM - 11AM, Thứ Năm, Ngày 21 tháng 06 năm 2012

Địa điểm:
Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chương trình:


08:30 AM - 09:00 AM: Đón tiếp đại biểu

09:00 AM - 09:30 AM:
Giải pháp tìm kiếm thông tin trong doanh nghiệp cho ngành dịch vụ tài chính - Ông Richard Achée, Head of Google Enterprise SouthEast Asia, Google.

09:30 AM - 10:00 AM:
Thuyết minh kỹ thuật và các trường hợp sử dụng - Ông Zach Tan, Enterprise Architect, Google

10:00 AM - 10:15 AM: Tiệc trà

10:15 AM - 10:45 AM:
Tổ chức và tìm kiếm thông tin trong doanh nghiệp - Ông Đinh Kiến Quốc, Managing Director, Gimasys

10:45 AM - 11:00 PM: Hỏi đáp

Ai nên tham gia?

Lãnh đạo, Giám đốc CNTT, Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Retail banking, Giám đốc E-banking của các Ngân hàng thương mại và các Tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính, có mong muốn tìm hiểu công nghệ tiên tiến; cách thức tổ chức và tìm kiếm thông tin nhanh chóng, hiệu quả trong nội bộ tổ chức của mình; và áp dụng công nghệ vào việc xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh.

Google và Gimasys sẽ gửi thư mời đến các Tổ chức đăng ký phù hợp với tiêu chí của hội thảo.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO GOOGLE SEARCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH


Comments